youtube.com - 5lrQg2Q8ae8
Powitanie wiosny 2014
Poprzez imprezę "Witaj Wiosno" chcieliśmy pokazać zmieniające się obliczę Parku Miejskiego do którego dochodzi poprzez łączenie środków Programu „Rewitalizacja Społeczna w mieście Brzeziny" oraz środków własnych Miasta Brzeziny.
 
youtube.com - AhrVgp6F5gk
Bogusy 2014

Wszyscy świętują ostatki, a mieszkańcy Brzezin koło Łodzi mają zabawę zwaną "Bogusami". To tradycyjna zabawa ostatkowa, która ma już ok 500 lat.

 
youtube.com - TUnpmLgbstM
Sonda
Jak mieszkańcy Brzezin odbierają zmiany zachodzące w mieście? Jakie mają propozycje na rozwój miasta i integrację lokalnej społeczności?
 
 
 
CZYTAJ POPRZEDNIE
 
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej