CZYTAJ POPRZEDNIE
 
 • Projekt - Kobieta w biznesie

  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniach od 13 lipca do 2 sierpnia 2016r. przyjmuje zgłoszenia do pierwszej edycji naboru projektu „Kobieta w biznesie”...

 • Zapytanie ofertowe

  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi ul. Leśna w Brzezinach”. Planowany zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej i poboczy w granicach istniejącego pasa drogowego.

 • Zapytanie ofertowe

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 121254E – ul. Kilińskiego w Brzezinach”.

 • Zapytanie ofertowe
 • INFORMACJA
 • Zapytanie ofertowe
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 • Światowe Dni Młodziezy w regionie brzezińskim 2016

  Światowe Dni Młodzieży w Regionie Brzezińskim W dn. 20 - 25 lipca w Regionie Brzezińskim będziemy gościć ok. 100 gości z zagranicy. Swój udział w tzw. "Dniach w diecezjach" zapowiedzieli młodzi z Francji, Węgier, którzy w tym czasie będą przebywać u rodzin z terenu Brzezin i okolic.

 
Czytaj poprzednie
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej