youtube.com - D8jx1uMKC6w
Centra Usług Wspólnych. Racjonalizacja kosztów działania w JST
"Centra Usług Wspólnych. Racjonalizacja kosztów działania w JST" - pod taką nazwą odbyła się konferencja w Wieruszowie w piątek 5 lutego 2016 roku zorganizowana przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Spotkanie miało na celu przybliżenie sposobów optymalizacji pod kątem finansowym i wydajnościowym powielających się stanowisk w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Jednym z prelegentów był burmistrz Brzezin Marcin Pluta, który wygłosił referat dotyczący wad i zalet wspólnej realizacji usług publicznych. Wśród innych mówców znaleźli się: dr Justyna Przywojska i dr Magdalena Kalisiak - Mędelska z Uniwersytetu Łódzkiego, Marek Wójcik Z-ca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich oraz Barbara Niziołek Dyrektor Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie. Moderatorem dyskusji był dr Tomasz Kłos z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencję otworzyła i podsumowała dr Iwona Wieczorek Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Patronem honorowym sympozjum był Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau.
 
youtube.com - w5DRaFk_YJU
Złożenie ślubowania przez nowego radnego Dariusza Guzka
Nowo wybrany radny Dariusz Guzek złożył dzisiaj ślubowanie podczas XX Sesji Rady Miasta.
 
 
 
CZYTAJ POPRZEDNIE
 
 • INFORMACJA

  DOTYCZĄCA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA  Informuję, że zgodnie z przedłożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach informacją dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2016 r. oraz Oceną jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 19/2016 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach z dnia 23 marca 2016 r., woda dostarczana z wodociągu publicznego w Brzezinach spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 i z 2010 r. Nr 72, poz. 466) i jest przydatna do spożycia.


  Burmistrz Miasta
  Marcin Pluta

 • Zapytania ofertowe

   

   

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisane przedmioty zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

 • UE promuje i wspiera transfer innowacji i współpracę międzynarodową na rzecz wzrostu przedsiębiorczości

  W ramach kolejnej już perspektywy finansowej EU, zarówno instytucje wsparcia biznesu, instytuty badawcze, jak i wybrani przedsiębiorcy, otrzymali ponownie okazję na uzyskanie środków EU dla działań wspierających transfer innowacji na rynkach międzynarodowych.

 • Zapytanie ofertowe
 • Komunikat
 • PROGRAM 500+
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej