youtube.com
wycinek1
Powiatowe Obchody Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2016 w Brzezinach. Składanie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
 
 
 
CZYTAJ POPRZEDNIE
 
 • KOMUNIKAT

  Szanowni mieszkańcy
  oraz zarządcy nieruchomości położonych na terenie miasta Brzeziny
  Miasto Brzeziny rozważa możliwość wprowadzenia od 1 stycznia 2017 roku zbierania popiołu pochodzącego z palenisk domowych w oddzielnym pojemniku.

 • Zapytanie ofertowe

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) podczas realizacji zadania:
  Wykonanie węzła cieplnego c.o. do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach, przy ul. Moniuszki 21 dla zadania inwestycyjnego pn.: „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”.

 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

 • Komunikat
 • INFORMACJA
 • Spotkanie nt. Konkursu FIO 2017
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej