CZYTAJ POPRZEDNIE
 
 • Informacja - wykaz nieruchomości

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wywieszone są wykazy nieruchomości rolnych.

 • Unieważnienie zapytania ofertowego

  Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 15 lipca 2016r. dotyczącego złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi ul. Leśna w Brzezinach”.

 • Komunikat

  Urząd Miasta Brzeziny informuje , że Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych w Łodzi Inspektorat w Łodzi rozpoczyna prace utrzymaniowe koryta rzeki Mrożycy w km 29+780 - 31+060 na terenie miasta Brzeziny.

 • Zapytanie ofertowe
 • Zapytanie ofertowe
 • Zawiadomienie o wolnych lokalach mieszkalnych
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej