youtube.com
Koncert kolęd Orkiestry OSP Brzeziny i Orkiestry Dętej GOK Dzierżązna /06 stycznia 2017 r./
Koncert kolęd - Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach wraz z Orkiestrą Dętą Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej zaprasza na Koncert Kolęd, który odbędzie się 6 stycznia 2017 roku o godzinie 11:20 w kościele pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach.
 
 
 
CZYTAJ POPRZEDNIE
 
  • Ogłoszenie

    Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Miasta Brzeziny uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 15 lipca 2016 r. poz. 3178) oraz uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta  w części dotyczącej obszaru nr 8 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 17 listopada 2016 r. poz. 4769).

  • Unieważnienie zapytania ofertowego (el)
  • Unieważnienie zapytania ofertowego (dr)
  • Unieważnienie zapytania ofertowego (nb)
  • Unieważnienie zapytania ofertowego (ar)
  • Zapytanie ofertowe
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej