CZYTAJ POPRZEDNIE
 
 • OGŁOSZENIE

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje Mieszkańców Miasta, że w dniu 1 sierpnia 2016r. o godz. 17:00 w związku z uczczeniem 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zostanie emitowany w czasie jednej minuty modulowany dźwięk syren.

 • Projekt - Kobieta w biznesie

  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniach od 13 lipca do 2 sierpnia 2016r. przyjmuje zgłoszenia do pierwszej edycji naboru projektu „Kobieta w biznesie”...

 • Zapytanie ofertowe

  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi ul. Leśna w Brzezinach”. Planowany zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej i poboczy w granicach istniejącego pasa drogowego.

 • Zapytanie ofertowe
 • Zapytanie ofertowe
 • INFORMACJA
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej