youtube.com - D8jx1uMKC6w
Centra Usług Wspólnych. Racjonalizacja kosztów działania w JST
"Centra Usług Wspólnych. Racjonalizacja kosztów działania w JST" - pod taką nazwą odbyła się konferencja w Wieruszowie w piątek 5 lutego 2016 roku zorganizowana przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Spotkanie miało na celu przybliżenie sposobów optymalizacji pod kątem finansowym i wydajnościowym powielających się stanowisk w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Jednym z prelegentów był burmistrz Brzezin Marcin Pluta, który wygłosił referat dotyczący wad i zalet wspólnej realizacji usług publicznych. Wśród innych mówców znaleźli się: dr Justyna Przywojska i dr Magdalena Kalisiak - Mędelska z Uniwersytetu Łódzkiego, Marek Wójcik Z-ca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich oraz Barbara Niziołek Dyrektor Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie. Moderatorem dyskusji był dr Tomasz Kłos z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencję otworzyła i podsumowała dr Iwona Wieczorek Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Patronem honorowym sympozjum był Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau.
 
youtube.com - w5DRaFk_YJU
Złożenie ślubowania przez nowego radnego Dariusza Guzka
Nowo wybrany radny Dariusz Guzek złożył dzisiaj ślubowanie podczas XX Sesji Rady Miasta.
 
 
 
CZYTAJ POPRZEDNIE
 
 • Zapytanie ofertowe

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania „Budowa drogi w ul. Droga Młyńska”.

 • Komunikat

  W związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2015r, poz.935), które weszły w życie w dniu 2 lipca 2015 roku,  zwracam się z prośbą do osób, które mają jakiekolwiek informacje na temat pochówku ofiar represji totalitarnych z lat 1944-1956 (ofiary cywilne, żołnierze wyklęci-niezłomni i inni), które spoczywają na terenie Miasta Brzeziny na cmentarzach lub w innych miejscach,  o ich wskazanie.

 • PROGRAM 500+

  W związku z realizacją „Programu 500+”  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci informujemy, że wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach (ul. Św. Anny 57,95-060 Brzeziny) w godzinach 8.00-16.00, jak również w Urzędzie Miasta Brzeziny (Biuro Obsługi Klienta- hol na parterze) w godzinach 8.00-16.00.

 • OGŁOSZENIE
 • Zapytanie ofertowe
 • Komunikat
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej