youtube.com - w5DRaFk_YJU
Złożenie ślubowania przez nowego radnego Dariusza Guzka
Nowo wybrany radny Dariusz Guzek złożył dzisiaj ślubowanie podczas XX Sesji Rady Miasta.
 
youtube.com - 3CPMAjJs_v8
Kolory Polski koncert w Brzezinach (26 lipca 2015 r.)
Film przygotowany przez OnOffMedia na zlecenie Filharmonii Łódzkiej.
 
 
 
 • Centra Usług Wspólnych. Racjonalizacja kosztów działania w JST

  "Centra Usług Wspólnych. Racjonalizacja kosztów działania w JST" - pod taką nazwą odbyła się konferencja w Wieruszowie w piątek 5 lutego 2016 roku zorganizowana przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Spotkanie miało na celu przybliżenie sposobów optymalizacji pod kątem finansowym i wydajnościowym  powielających się stanowisk w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Jednym z prelegentów był burmistrz Brzezin Marcin Pluta, który wygłosił referat dotyczący wad i zalet wspólnej realizacji usług publicznych. Wśród innych mówców znaleźli się: dr Justyna Przywojska i dr Magdalena Kalisiak - Mędelska z Uniwersytetu Łódzkiego, Marek Wójcik Z-ca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich oraz Barbara Niziołek Dyrektor Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie. Moderatorem dyskusji był dr Tomasz Kłos z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencję otworzyła i podsumowała dr Iwona Wieczorek Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Patronem honorowym sympozjum był Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau.

   
 • Informacja o planowanych zmianach w rozkładzie jazdy MPK

  Informujemy, że w dniach 2 i 27 maja 2016 roku autobusy MPK będą kursować zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy z ewentualnymi dodatkowymi kursami w godzinach porannych. Dokładna informacja powinna się pojawić z odpowiednim wyprzedzeniem na stronach internetowych z rozkładem jazdy MPK Łódź.

   
 • Mniam Mniam - widowisko profilakyczne

  Uświadomienie młodym odbiorcom czym jest zdrowe jedzenie i jakie konsekwencje niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad prawidłowego odżywiania to główny cel pełnego humoru przedstawienia zorganizowanego przez CPiK dla uczniów brzezińskich szkół podstawowych 3 lutego br. Widowisko z udziałem Magdy Seler, która przeprowadziła skuteczną kuchenną rewolucję dostarczyło widzom dużej porcji walorów edukacyjnych, jak również bezpośredniej zabawy dzieci z aktorami.

   
 • Ferie w mieście
   
 • Zmiana rozkładu jazdy linii 90
   
 • Dzień Babci i Dziadka
   
CZYTAJ POPRZEDNIE
 
 • Informacja

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

   

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz gruntu stanowiącego działkę nr 2463/27 o pow. 136 m2, położonego w Brzezinach przy ul. Kosmonautów, przeznaczonego do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

   

  Wykaz podlega publikacji przez okres 21 dni, tj. od 8 lutego 2016r. do 29 lutego 2016r.

   

 • Informacja

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

   

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości gruntowej o pow. 24 m2, stanowiącej część działki nr 2511/3, położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 (targowisko miejskie), przeznaczonej do oddania w najem do 31 grudnia 2017r. na rzecz właściciela naniesień.

   

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 2 lutego 2016r. do 23 lutego 2016r.

 • Wykaz pomieszczeń biurowych do oddania w najem
  DYREKTOR CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz pomieszczeń biurowych, położonych w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12 przeznaczonych do oddania w najem.
   Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od  28 stycznia 2016 r. do 17 lutego  2016 r. 
 • Zapytanie ofertowe
 • Rekrutacja do placówek oświatowych
 • OGŁOSZENIE
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej