youtube.com - xiGrCUt7M8M
15. Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski" - Koncert w Brzezinach /6 lipca 2014/
Prawykonanie "Koncertu Brzezińskiego" odbyło się 6 lipca 2014 w kościele pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach.
 
 
 
CZYTAJ POPRZEDNIE
 
 • OGŁOSZENIE

  W związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VIII „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu–eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz środków budżetu państwa na realizację projektu pn „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach” zwracam się do wszystkich zainteresowanych o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie Miasta Brzeziny (województwo łódzkie) 5 szkoleń z zakresu telepracy dla 150 uczestników projektu pn „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”  w grupach 10-15-osobowych.

 • INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE STRONY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

  Miasto Brzeziny informuje, iż zadanie pn. „Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 • Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

  Informujemy, że z dniem 1 lipca 2014 r. usługę z zakresu odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny świadczyć będzie firma: GLOBALeko Przemysław Kozłowski, ul. Św. Anny 3/11, 95-060 Brzeziny.

  Umowa podpisana z Wykonawcą w dniu 17 czerwca 2014 r. obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

 • Wystawa pt. 586 dni stanu wojennego w MBP w Brzezinach
 • Dyżury radnych w 2014 roku
 • Nabór do sekcji piłkarskiej
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 • Marsz dla Życia i Rodziny

  Marsz dla życia i rodziny przejdzie ulicami Brzezin 26 lipca br.

  Tegoroczny Marsz zorganizowany zostanie pod hasłem:
  „Rodzina obywatelska. Rodzina – wspólnota – samorząd”. Jego celem jest zjednoczenie obywateli w obronie i promowaniu rodzinnych wartości oraz zwrócenie uwagi na fakt, że rodzina jest jednym z najważniejszych zasobów wspólnoty lokalnej i samorządu.

 
Czytaj poprzednie
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej