Ogłoszenia i komunikaty

 • Unieważnienie zapytania ofertowego (ar) calendar 05-01-2017
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe (nb) calendar 29-12-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność konstrukcyjno-budowlana) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe (el) calendar 29-12-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe (dr) calendar 29-12-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność drogowa) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe (ar) calendar 29-12-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Archeologicznego zgodnie z decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12 września 2016r. znak: WUOZ-C.5161.123.2016.MN podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 20-12-2016

  Burmistrz Miasta  Brzeziny podaje do publicznej wiadomości listę szkół,
  którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach dotacji udzielonej Miastu Brzeziny

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 12-12-2016

           


  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

   „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA PRZESYŁKI O MASIE WAGOWEJ DO 50G ORAZ POWYŻEJ 50G W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W 2017 ROKU DLA URZĘDU MIASTA BRZEZINY”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Unieważnienie zapytania ofertowego calendar 12-12-2016


  dotyczącego złożenia oferty na : „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA PRZESYŁKI O MASIE WAGOWEJ DO 50G ORAZ POWYŻEJ 50G W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W 2017 ROKU DLA URZĘDU MIASTA BRZEZINY”

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Oferta pracy calendar 21-11-2016

  Firma produkcyjna HSV Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zatrudni pracownika do działu administracyjno-księgowego na stanowisko Pracownik biurowy/Asystent księgowości.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 14-11-2016

  Szanowni mieszkańcy
  oraz zarządcy nieruchomości położonych na terenie miasta Brzeziny
  Miasto Brzeziny rozważa możliwość wprowadzenia od 1 stycznia 2017 roku zbierania popiołu pochodzącego z palenisk domowych w oddzielnym pojemniku.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 10-11-2016

  ZAPYTANIE OFERTOWE


   

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

   „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA PRZESYŁKI O MASIE WAGOWEJ DO 50G ORAZ POWYŻEJ 50G W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W 2017 ROKU DLA URZĘDU MIASTA BRZEZINY”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 09-11-2016

  RI.7021.7.1.2.2016

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

   

  KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE BRZEZINY.

   

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZAWIADOMIENIE calendar 02-11-2016

  ZAWIADOMIENIE


  Miasto Brzeziny posiada do wynajmu lokal mieszkalny nr 19 o powierzchni użytkowej 21,63 m2  ( pokój z aneksem kuchennym) usytuowany w nowo wybudowanym  budynku przy ul. Świętej Anny 35A w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 31-10-2016

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) podczas realizacji zadania:
  Wykonanie węzła cieplnego c.o. do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach, przy ul. Moniuszki 21 dla zadania inwestycyjnego pn.: „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 18-10-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Wykonanie węzła cieplnego c.o. do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach, przy ul. Moniuszki 21 dla zadania inwestycyjnego pn.: „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych calendar 10-10-2016

  Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 06-10-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania pn. „Utwardzenie terenu przy ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA calendar 30-09-2016

  O DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
  ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Komunikat calendar 27-09-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że w dniu 24.08.2016 r. podpisał w imieniu Miasta Brzeziny umowę o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji, na realizację Projektu pn.: „Eko-Brzeziny zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta”- kampania edukacyjna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA calendar 26-09-2016

  Informacja o pracach zwiazanych z programem monitoringu siedlisk przyrodniczych.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej