Ogłoszenia i komunikaty

 • Zapytanie ofertowe calendar 06-10-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania pn. „Utwardzenie terenu przy ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA calendar 30-09-2016

  O DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
  ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Komunikat calendar 27-09-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że w dniu 24.08.2016 r. podpisał w imieniu Miasta Brzeziny umowę o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji, na realizację Projektu pn.: „Eko-Brzeziny zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta”- kampania edukacyjna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA calendar 26-09-2016

  Informacja o pracach zwiazanych z programem monitoringu siedlisk przyrodniczych.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 21-09-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 121211E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZAWIADOMIENIE calendar 13-09-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza mieszkańców ulic Niemcewicza, Potockiego i Czartoryskiego w Brzezinach na spotkanie dotyczące omówienia proponowanych rozwiązań w zakresie przebudowy dróg na wymienionych ulicach. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 21 września 2016r. o godz. 15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Spotkanie nt. Konkursu FIO 2017 calendar 13-09-2016

  W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 07-09-2016

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta w części dotyczącej obszaru nr 8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja - wykaz nieruchomości calendar 24-08-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wywieszone są wykazy nieruchomości rolnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Unieważnienie zapytania ofertowego calendar 19-08-2016

  Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 15 lipca 2016r. dotyczącego złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi ul. Leśna w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Komunikat calendar 19-08-2016

  Urząd Miasta Brzeziny informuje , że Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych w Łodzi Inspektorat w Łodzi rozpoczyna prace utrzymaniowe koryta rzeki Mrożycy w km 29+780 - 31+060 na terenie miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 11-08-2016

  W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie audytów energetycznych dla 3 budynków użyteczności publicznej (Przedszkole Nr 3 w Brzezinach, Gimnazjum w Brzezinach oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach). Inwestycja realizowana jest w ramach projektu: Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach ujętego w wykazie projektów podstawowych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i przewidzianego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 10-08-2016

  Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 10 sierpnia 2016r.

   

  W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie audytów energetycznych i kosztorysów inwestorskich dla 3 budynków użyteczności publicznej (Przedszkole Nr 3 w Brzezinach, Gimnazjum w Brzezinach oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach). Inwestycja realizowana jest w ramach projektu: Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach ujętego w wykazie projektów podstawowych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i przewidzianego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wolnych lokalach mieszkalnych calendar 09-08-2016

  Miasto Brzeziny posiada do wynajmu lokale mieszkalne: nr 8 - pokój z kuchnią (31,63 m2), nr 17 - pokój z kuchnią (31,63 m2), nr 19 – pokój z aneksem kuchennym (21,63 m2) usytuowane w nowo wybudowanym budynku przy ul. Świętej Anny 35A w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja dot. Straży Miejskiej w Brzezinach calendar 29-07-2016

  Informujemy, że od 1 sierpnia 2016r. dodatkowymi numerami telefonów do Straży Miejskiej w Brzezinach są numery 46 874-28-10 i 46 874-22-35

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 25-07-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje Mieszkańców Miasta, że w dniu 1 sierpnia 2016r. o godz. 17:00 w związku z uczczeniem 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zostanie emitowany w czasie jednej minuty modulowany dźwięk syren.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Projekt - Kobieta w biznesie calendar 20-07-2016

  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniach od 13 lipca do 2 sierpnia 2016r. przyjmuje zgłoszenia do pierwszej edycji naboru projektu „Kobieta w biznesie”...

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 15-07-2016

  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi ul. Leśna w Brzezinach”. Planowany zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej i poboczy w granicach istniejącego pasa drogowego.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 13-07-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 121254E – ul. Kilińskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 06-07-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisane przedmioty zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej