Ogłoszenia i komunikaty

 • Zapytanie ofertowe calendar 10-08-2016

  Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 10 sierpnia 2016r.

   

  W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie audytów energetycznych i kosztorysów inwestorskich dla 3 budynków użyteczności publicznej (Przedszkole Nr 3 w Brzezinach, Gimnazjum w Brzezinach oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach). Inwestycja realizowana jest w ramach projektu: Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach ujętego w wykazie projektów podstawowych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i przewidzianego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wolnych lokalach mieszkalnych calendar 09-08-2016

  Miasto Brzeziny posiada do wynajmu lokale mieszkalne: nr 8 - pokój z kuchnią (31,63 m2), nr 17 - pokój z kuchnią (31,63 m2), nr 19 – pokój z aneksem kuchennym (21,63 m2) usytuowane w nowo wybudowanym budynku przy ul. Świętej Anny 35A w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja dot. Straży Miejskiej w Brzezinach calendar 29-07-2016

  Informujemy, że od 1 sierpnia 2016r. dodatkowymi numerami telefonów do Straży Miejskiej w Brzezinach są numery 46 874-28-10 i 46 874-22-35

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 25-07-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje Mieszkańców Miasta, że w dniu 1 sierpnia 2016r. o godz. 17:00 w związku z uczczeniem 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zostanie emitowany w czasie jednej minuty modulowany dźwięk syren.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Projekt - Kobieta w biznesie calendar 20-07-2016

  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniach od 13 lipca do 2 sierpnia 2016r. przyjmuje zgłoszenia do pierwszej edycji naboru projektu „Kobieta w biznesie”...

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 15-07-2016

  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi ul. Leśna w Brzezinach”. Planowany zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej i poboczy w granicach istniejącego pasa drogowego.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 13-07-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 121254E – ul. Kilińskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 06-07-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisane przedmioty zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o konkursie calendar 10-06-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny

  ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

  Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach,

  95-060 Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 4

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 01-06-2016

  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 121211E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach ”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofetowe calendar 31-05-2016

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   


  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Zorganizowanie obozu/kolonii z programem terapeutycznym w miejscowości turystycznej w górach, nad morzem  lub na mazurach z programem profilaktycznym dla grupy od 10 do 12 dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Brzeziny w wieku od 7 do 16 lat.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA calendar 17-05-2016

  DOTYCZĄCA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA  Informuję, że zgodnie z przedłożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach informacją dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2016 r. oraz Oceną jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 19/2016 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach z dnia 23 marca 2016 r., woda dostarczana z wodociągu publicznego w Brzezinach spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 i z 2010 r. Nr 72, poz. 466) i jest przydatna do spożycia.


  Burmistrz Miasta
  Marcin Pluta

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytania ofertowe calendar 13-05-2016

   

   

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisane przedmioty zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • UE promuje i wspiera transfer innowacji i współpracę międzynarodową na rzecz wzrostu przedsiębiorczości calendar 06-05-2016

  W ramach kolejnej już perspektywy finansowej EU, zarówno instytucje wsparcia biznesu, instytuty badawcze, jak i wybrani przedsiębiorcy, otrzymali ponownie okazję na uzyskanie środków EU dla działań wspierających transfer innowacji na rynkach międzynarodowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 27-04-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania „Budowa drogi w ul. Droga Młyńska”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie calendar 25-04-2016

  W związku z udzielaniem przez Miasto Brzeziny pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Brzeziny, Burmistrz Miasta Brzeziny proponuje współpracę przy realizacji niniejszego zadania w II semestrze roku szkolnego 2015/2016.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Komunikat calendar 19-04-2016

  W związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2015r, poz.935), które weszły w życie w dniu 2 lipca 2015 roku,  zwracam się z prośbą do osób, które mają jakiekolwiek informacje na temat pochówku ofiar represji totalitarnych z lat 1944-1956 (ofiary cywilne, żołnierze wyklęci-niezłomni i inni), które spoczywają na terenie Miasta Brzeziny na cmentarzach lub w innych miejscach,  o ich wskazanie.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • RODZINA 500+ calendar 07-04-2016
  Spotkania informacyjne w województwie łódzkim

  7 kwietnia 2016r.

  9.30 - 10.00

  przy targowisku miejskim w Brzezinach

  (od strony ul. Modrzewskiego)

  12.00 - 12.30

  przy Szkole Podstawowej nr 2

  ul. Sienkiewicza 17 w Brzezinach

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • PROGRAM 500+ calendar 01-04-2016

  W związku z realizacją „Programu 500+”  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci informujemy, że wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach (ul. Św. Anny 57,95-060 Brzeziny) w godzinach 8.00-16.00, jak również w Urzędzie Miasta Brzeziny (Biuro Obsługi Klienta- hol na parterze) w godzinach 8.00-16.00.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 31-03-2016

  o zmianie terminu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu i składaniu uwag
  do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej