Ogłoszenia i komunikaty

 • INFORMACJA calendar 17-05-2016

  DOTYCZĄCA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA  Informuję, że zgodnie z przedłożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach informacją dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2016 r. oraz Oceną jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 19/2016 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach z dnia 23 marca 2016 r., woda dostarczana z wodociągu publicznego w Brzezinach spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 i z 2010 r. Nr 72, poz. 466) i jest przydatna do spożycia.


  Burmistrz Miasta
  Marcin Pluta

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytania ofertowe calendar 13-05-2016

   

   

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisane przedmioty zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • UE promuje i wspiera transfer innowacji i współpracę międzynarodową na rzecz wzrostu przedsiębiorczości calendar 06-05-2016

  W ramach kolejnej już perspektywy finansowej EU, zarówno instytucje wsparcia biznesu, instytuty badawcze, jak i wybrani przedsiębiorcy, otrzymali ponownie okazję na uzyskanie środków EU dla działań wspierających transfer innowacji na rynkach międzynarodowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 27-04-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania „Budowa drogi w ul. Droga Młyńska”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie calendar 25-04-2016

  W związku z udzielaniem przez Miasto Brzeziny pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Brzeziny, Burmistrz Miasta Brzeziny proponuje współpracę przy realizacji niniejszego zadania w II semestrze roku szkolnego 2015/2016.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Komunikat calendar 19-04-2016

  W związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2015r, poz.935), które weszły w życie w dniu 2 lipca 2015 roku,  zwracam się z prośbą do osób, które mają jakiekolwiek informacje na temat pochówku ofiar represji totalitarnych z lat 1944-1956 (ofiary cywilne, żołnierze wyklęci-niezłomni i inni), które spoczywają na terenie Miasta Brzeziny na cmentarzach lub w innych miejscach,  o ich wskazanie.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • RODZINA 500+ calendar 07-04-2016
  Spotkania informacyjne w województwie łódzkim

  7 kwietnia 2016r.

  9.30 - 10.00

  przy targowisku miejskim w Brzezinach

  (od strony ul. Modrzewskiego)

  12.00 - 12.30

  przy Szkole Podstawowej nr 2

  ul. Sienkiewicza 17 w Brzezinach

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • PROGRAM 500+ calendar 01-04-2016

  W związku z realizacją „Programu 500+”  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci informujemy, że wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach (ul. Św. Anny 57,95-060 Brzeziny) w godzinach 8.00-16.00, jak również w Urzędzie Miasta Brzeziny (Biuro Obsługi Klienta- hol na parterze) w godzinach 8.00-16.00.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 31-03-2016

  o zmianie terminu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu i składaniu uwag
  do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 30-03-2016

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania

  „Budowa drogi w ul. Sasanek”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Komunikat calendar 24-03-2016

  Zmiana rozkładu jazdy linii 53


  Od 1 kwietnia zmieni się rozkład jazdy autobusu linii 53 Łódź - Brzeziny przez Nowosolną, Lipiny, Paprotnię. Zmiana dotyczy przede wszystkim wprowadzenia nowego kursu w dni robocze z placu Dąbrowskiego w Łodzi o godz. 15.52, który do Łodzi z Brzezin będzie wracał o godz. 17.45. Z uwagi na wprowadzenie dodatkowego kursu, niektóre inne kursy zmieniły nieznacznie godziny odjazdu (o kilka minut). Warto więc zapoznać się z nowym rozkładem.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 23-03-2016


  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą oddziaływania

  na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie calendar 08-03-2016
  Miasto Brzeziny posiada do wynajmu lokale mieszkalne o strukturze:
  - 2 pokoje z kuchnią ( 48,22m2 ),
  - 1 pokój z kuchnią (31,63 m2),
  usytuowane w nowo wybudowanym  budynku przy ul. Świętej Anny 35A w Brzezinach.
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 23-02-2016

  Zapytanie ofertowe

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja calendar 10-02-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

   

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz gruntu stanowiącego działkę nr 2463/27 o pow. 136 m2, położonego w Brzezinach przy ul. Kosmonautów, przeznaczonego do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

   

  Wykaz podlega publikacji przez okres 21 dni, tj. od 8 lutego 2016r. do 29 lutego 2016r.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja calendar 04-02-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

   

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości gruntowej o pow. 24 m2, stanowiącej część działki nr 2511/3, położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 (targowisko miejskie), przeznaczonej do oddania w najem do 31 grudnia 2017r. na rzecz właściciela naniesień.

   

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 2 lutego 2016r. do 23 lutego 2016r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz pomieszczeń biurowych do oddania w najem calendar 04-02-2016
  DYREKTOR CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz pomieszczeń biurowych, położonych w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12 przeznaczonych do oddania w najem.
   Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od  28 stycznia 2016 r. do 17 lutego  2016 r. 
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 01-02-2016

  Zapytanie ofertowe

   

  Przygotowanie i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych - gimnastyki w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach Senior-WIGOR

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Rekrutacja do placówek oświatowych calendar 29-01-2016

   

  REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO BRZEZINY

   

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 28-01-2016

  W związku z zamiarem aplikowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach zwracam się do wszystkich zainteresowanych o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej