Ogłoszenia i komunikaty

 • Zapytanie ofertowe calendar 01-02-2016

  Zapytanie ofertowe

   

  Przygotowanie i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych - gimnastyki w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach Senior-WIGOR

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Rekrutacja do placówek oświatowych calendar 29-01-2016

   

  REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO BRZEZINY

   

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 28-01-2016

  W związku z zamiarem aplikowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach zwracam się do wszystkich zainteresowanych o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 27-01-2016


  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 20-01-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 20-01-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 20-01-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA calendar 18-01-2016

  Przypominamy, że do 1 lutego br. trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji na temat konkursu na Państwa stronie internetowej. Jednocześnie proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród zainteresowanych podmiotów działających na Państwa terenie.  Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można na stronie: http://lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie calendar 13-01-2016

  ZAWIADOMIENIE


  Miasto Brzeziny posiada do wynajmu lokale mieszkalne o strukturze:
  - 2 pokoje z kuchnią ( 48,22m2 ),
  - 1 pokój z kuchnią (31,63 m2),
  usytuowane w nowo wybudowanym  budynku przy ul. Świętej Anny 35A w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 12-01-2016

  Zapytanie ofertowe


  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 12-01-2016


  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 07-01-2016

  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o dodatkowym wywozie odpadów suchych calendar 30-12-2015

  Informujemy mieszkańców ulic:

  Św. Anny, Reformacka, Sportowa, Przemysłowa, Południowa, Okrzei, Składowa, Dąbrowskiego, Zdrowie, Wodociągowa, Polna, Spokojna, Cicha, Wesoła, Sienkiewicza, Kościuszki, Staszica, Mickiewicza, Traugutta, Jana Pawła II oraz  Lasockich, Nadrzeczna, Skłodowskiej-Curie, Korczaka, Północna, Jasińskiego, Racławicka, Madalińskiego, Uniwersału Połanieckiego, Wojska Polskiego, Kilińskiego, Reymonta, Mrocka, Partyzantów, Brzozowa, Kosynierów, Malownicza, Szarych Szeregów, Bohaterów Warszawy, Modrzewskiego, Kosmonautów, Głowackiego, Cegielniana, Przedwiośnie, Różana, Chryzantem, Konwaliowa, Daliowa, Irysowa, Kulczyńskiego, Berlinga, Hallera, Zawilcowa, Konstytucji 3 Maja, Sasanek, Ogrodowa, Sikorskiego, Tulipanowa, Wspólna, Pileckiego, Orląt Lwowskich, Klonowa,

  że w dniu 31 grudnia 2015 r. odbędzie się wywóz odpadów komunalnych - frakcja „sucha” z terenu nieruchomości zamieszkałych.  

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zaproszenie do składania ofert calendar 17-12-2015

  Burmistrz Miasta Brzeziny

  zaprasza do składania ofert na przewóz  uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA calendar 16-12-2015

  24 grudnia 2015 r.
   
  w Urzędzie Miasta Brzeziny 

  jest dniem wolnym od pracy

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 14-12-2015

  RUSZYŁ NABÓR DO DZIENNEGO DOMU POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH W BRZEZINACH SENIOR-WIGOR

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego calendar 04-12-2015

  Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

   

  W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania audytu energetycznego dla przebudowy budynku krytej pływalni w Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego 9 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 02-12-2015

  Ogłoszenie

   


  W związku udzielaniem przez Miasto Brzeziny pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Brzeziny, Burmistrz Miasta Brzeziny proponuje współpracę przy realizacji niniejszego zadania w roku szkolnym 2015/2016. Oferta współpracy kierowana jest do właścicieli podmiotów prowadzących sprzedaż :
  a) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
  b) przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków szkolnych, stroju i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
  - związanej z udziałem uczniów w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i zajęciach wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie calendar 24-11-2015

  ZAWIADOMIENIE


  Miasto Brzeziny posiada do wynajmu lokale mieszkalne o strukturze:
  - 2 pokoje z kuchnią ( 48,22m2 ),
  - 1 pokój z kuchnią (31,63 m2),
  usytuowane w nowo wybudowanym  budynku przy ul. Świętej Anny 35A w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie calendar 20-11-2015

  ZAWIADOMIENIE

   

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza mieszkańców ulic Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego i Małachowskiego w Brzezinach na spotkanie dotyczące omówienia proponowanych rozwiązań w zakresie przebudowy i naprawy dróg na w/w ulicach. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 24 listopada 2015r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16A.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej