Ogłoszenia i komunikaty

 • Zapytanie ofertowe calendar 12-01-2016


  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 07-01-2016

  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o dodatkowym wywozie odpadów suchych calendar 30-12-2015

  Informujemy mieszkańców ulic:

  Św. Anny, Reformacka, Sportowa, Przemysłowa, Południowa, Okrzei, Składowa, Dąbrowskiego, Zdrowie, Wodociągowa, Polna, Spokojna, Cicha, Wesoła, Sienkiewicza, Kościuszki, Staszica, Mickiewicza, Traugutta, Jana Pawła II oraz  Lasockich, Nadrzeczna, Skłodowskiej-Curie, Korczaka, Północna, Jasińskiego, Racławicka, Madalińskiego, Uniwersału Połanieckiego, Wojska Polskiego, Kilińskiego, Reymonta, Mrocka, Partyzantów, Brzozowa, Kosynierów, Malownicza, Szarych Szeregów, Bohaterów Warszawy, Modrzewskiego, Kosmonautów, Głowackiego, Cegielniana, Przedwiośnie, Różana, Chryzantem, Konwaliowa, Daliowa, Irysowa, Kulczyńskiego, Berlinga, Hallera, Zawilcowa, Konstytucji 3 Maja, Sasanek, Ogrodowa, Sikorskiego, Tulipanowa, Wspólna, Pileckiego, Orląt Lwowskich, Klonowa,

  że w dniu 31 grudnia 2015 r. odbędzie się wywóz odpadów komunalnych - frakcja „sucha” z terenu nieruchomości zamieszkałych.  

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zaproszenie do składania ofert calendar 17-12-2015

  Burmistrz Miasta Brzeziny

  zaprasza do składania ofert na przewóz  uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA calendar 16-12-2015

  24 grudnia 2015 r.
   
  w Urzędzie Miasta Brzeziny 

  jest dniem wolnym od pracy

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 14-12-2015

  RUSZYŁ NABÓR DO DZIENNEGO DOMU POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH W BRZEZINACH SENIOR-WIGOR

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego calendar 04-12-2015

  Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

   

  W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania audytu energetycznego dla przebudowy budynku krytej pływalni w Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego 9 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 02-12-2015

  Ogłoszenie

   


  W związku udzielaniem przez Miasto Brzeziny pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Brzeziny, Burmistrz Miasta Brzeziny proponuje współpracę przy realizacji niniejszego zadania w roku szkolnym 2015/2016. Oferta współpracy kierowana jest do właścicieli podmiotów prowadzących sprzedaż :
  a) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
  b) przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków szkolnych, stroju i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
  - związanej z udziałem uczniów w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i zajęciach wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie calendar 24-11-2015

  ZAWIADOMIENIE


  Miasto Brzeziny posiada do wynajmu lokale mieszkalne o strukturze:
  - 2 pokoje z kuchnią ( 48,22m2 ),
  - 1 pokój z kuchnią (31,63 m2),
  usytuowane w nowo wybudowanym  budynku przy ul. Świętej Anny 35A w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie calendar 20-11-2015

  ZAWIADOMIENIE

   

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza mieszkańców ulic Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego i Małachowskiego w Brzezinach na spotkanie dotyczące omówienia proponowanych rozwiązań w zakresie przebudowy i naprawy dróg na w/w ulicach. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 24 listopada 2015r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16A.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 17-11-2015

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że na terenie miasta Brzeziny odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
  Odpady będą odbierane przez firmę GLOBALeko.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • SPOTKANIE - KAWKA calendar 29-10-2015

  W dniu 3 listopada 2015 roku w budynku Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12 o godzinie 16.15 odbędzie się spotkanie informacyjne, w sprawie możliwości uzyskania dofinasowania w ramach programu KAWKA.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie calendar 29-10-2015

  Miasto Brzeziny posiada do wynajmu lokale mieszkalne o strukturze:
  - 2 pokoje z kuchnią ( 48,22m2 ),
  - 1 pokój z kuchnią (31,63 m2),
  usytuowane w nowo wybudowanym  budynku przy ul. Świętej Anny 35A w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA calendar 21-10-2015

  Zarządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA calendar 16-10-2015

  W związku z uruchomieniem przez  WFOŚiGW  w  Łodzi  programu  priorytetowego pn. ,, Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA’’ Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta do składania deklaracji udziału w w/w Programie.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie calendar 14-10-2015

  W związku z wyłożeniem od 15 października 2015r. do 5 listopada 2015r. do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLVII/252/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2014r., zapraszam zainteresowanych mieszkańców na dyżury projektanta projektu zmiany ww. miejscowego planu, które odbędą się w dniach:

  16.10.2015r.  godz. 14.00-16.00

  29.10.2015r.  godz. 10.00-12.00

  w Urzędzie Miasta Brzeziny w pok. 302.

   

  Burmistrz Miasta Brzeziny
  /-/ Marcin Pluta

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja Burmistrza Miasta calendar 12-10-2015

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje Mieszkańców Miasta, że w dniu 13 października 2015 roku w godz. 6,00-19,00  w związku z ogólnokrajowym treningiem RENEGADE-KAPER 15/II wyemitowany zostanie modulowany dźwięk syren.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA calendar 07-10-2015

  Na realizację zadania  pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu miasta  Brzeziny” Miasto Brzeziny uzyskało zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 07-10-2015

  OGŁOSZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora CPiK calendar 07-10-2015

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 października 2015 r.
  konkursu na stanowisko
  Dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej