Ogłoszenia i komunikaty

 • OGŁOSZENIE calendar 23-03-2016


  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą oddziaływania

  na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie calendar 08-03-2016
  Miasto Brzeziny posiada do wynajmu lokale mieszkalne o strukturze:
  - 2 pokoje z kuchnią ( 48,22m2 ),
  - 1 pokój z kuchnią (31,63 m2),
  usytuowane w nowo wybudowanym  budynku przy ul. Świętej Anny 35A w Brzezinach.
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 23-02-2016

  Zapytanie ofertowe

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja calendar 10-02-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

   

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz gruntu stanowiącego działkę nr 2463/27 o pow. 136 m2, położonego w Brzezinach przy ul. Kosmonautów, przeznaczonego do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

   

  Wykaz podlega publikacji przez okres 21 dni, tj. od 8 lutego 2016r. do 29 lutego 2016r.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja calendar 04-02-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

   

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości gruntowej o pow. 24 m2, stanowiącej część działki nr 2511/3, położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 (targowisko miejskie), przeznaczonej do oddania w najem do 31 grudnia 2017r. na rzecz właściciela naniesień.

   

  Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 2 lutego 2016r. do 23 lutego 2016r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wykaz pomieszczeń biurowych do oddania w najem calendar 04-02-2016
  DYREKTOR CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH

  informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz pomieszczeń biurowych, położonych w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12 przeznaczonych do oddania w najem.
   Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od  28 stycznia 2016 r. do 17 lutego  2016 r. 
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 01-02-2016

  Zapytanie ofertowe

   

  Przygotowanie i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych - gimnastyki w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach Senior-WIGOR

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Rekrutacja do placówek oświatowych calendar 29-01-2016

   

  REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO BRZEZINY

   

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 28-01-2016

  W związku z zamiarem aplikowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach zwracam się do wszystkich zainteresowanych o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 27-01-2016


  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 20-01-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 20-01-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 20-01-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA calendar 18-01-2016

  Przypominamy, że do 1 lutego br. trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji na temat konkursu na Państwa stronie internetowej. Jednocześnie proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród zainteresowanych podmiotów działających na Państwa terenie.  Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można na stronie: http://lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie calendar 13-01-2016

  ZAWIADOMIENIE


  Miasto Brzeziny posiada do wynajmu lokale mieszkalne o strukturze:
  - 2 pokoje z kuchnią ( 48,22m2 ),
  - 1 pokój z kuchnią (31,63 m2),
  usytuowane w nowo wybudowanym  budynku przy ul. Świętej Anny 35A w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 12-01-2016

  Zapytanie ofertowe


  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 12-01-2016


  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 07-01-2016

  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o dodatkowym wywozie odpadów suchych calendar 30-12-2015

  Informujemy mieszkańców ulic:

  Św. Anny, Reformacka, Sportowa, Przemysłowa, Południowa, Okrzei, Składowa, Dąbrowskiego, Zdrowie, Wodociągowa, Polna, Spokojna, Cicha, Wesoła, Sienkiewicza, Kościuszki, Staszica, Mickiewicza, Traugutta, Jana Pawła II oraz  Lasockich, Nadrzeczna, Skłodowskiej-Curie, Korczaka, Północna, Jasińskiego, Racławicka, Madalińskiego, Uniwersału Połanieckiego, Wojska Polskiego, Kilińskiego, Reymonta, Mrocka, Partyzantów, Brzozowa, Kosynierów, Malownicza, Szarych Szeregów, Bohaterów Warszawy, Modrzewskiego, Kosmonautów, Głowackiego, Cegielniana, Przedwiośnie, Różana, Chryzantem, Konwaliowa, Daliowa, Irysowa, Kulczyńskiego, Berlinga, Hallera, Zawilcowa, Konstytucji 3 Maja, Sasanek, Ogrodowa, Sikorskiego, Tulipanowa, Wspólna, Pileckiego, Orląt Lwowskich, Klonowa,

  że w dniu 31 grudnia 2015 r. odbędzie się wywóz odpadów komunalnych - frakcja „sucha” z terenu nieruchomości zamieszkałych.  

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zaproszenie do składania ofert calendar 17-12-2015

  Burmistrz Miasta Brzeziny

  zaprasza do składania ofert na przewóz  uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej