Przetargi

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 12-05-2017
  Ogłoszenie nr 82580 - 2017 z dnia 2017-05-12 r.
  Brzeziny: Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym calendar 11-05-2017

  Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza

  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Nadrzecznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 2367/4 o pow. 172 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00017182/4. Nieruchomość nie jest obciążona, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji deszczowej -nabywca nieruchomości ustanowi służebność przesyłu na rzecz Miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym calendar 11-05-2017

  Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza

  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Nadrzecznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 2367/3 o pow. 772 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00017182/4. Nieruchomość nie jest obciążona, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji deszczowej -nabywca nieruchomości ustanowi służebność przesyłu na rzecz Miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap II. calendar 10-05-2017

  Ogłoszenie nr 505254-N-2017 z dnia 2017-05-10 r.

  Miasto Brzeziny: Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap II.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  UWAGA PONIŻEJ ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 26.05.2017
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 27-04-2017

  Znak: RI.271.8.2017                        Brzeziny, dnia  27 kwietnia 2017 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Remont drogi gminnej Nr 121211 E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach w km 0+216 - 0+316 wraz z umocnieniem skarpy rowu oraz odtworzeniem poboczy i przepustu w km 0+227.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 27-04-2017

  Znak: RI.271.7.2017                        Brzeziny, dnia 27 kwietnia 2017 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Remont drogi gminnej Nr 121004 E – ul. Ludowa w Brzezinach w km 0+208 - 0+408 wraz z umocnieniem skarp rowu.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 27-04-2017

  Znak: RI.271.6.2017                         Brzeziny, dnia 27 kwietnia 2017 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Remont drogi gminnej Nr 121244 E – ul. Prusa w Brzezinach w km 0+136-0+436 wraz z umocnieniem skarp przy przepuście w km 0+286

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 25-04-2017

  WYKAZ


  nieruchomości będących własnością Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 31 maja 2019r., sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 24-04-2017

  Znak: RI.271.2.2017                                                                       Brzeziny, dnia 24.04.2017 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasto Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem calendar 18-04-2017

  W Y K A Z

  nieruchomości stanowiących własność Miasto Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem  na okres do trzech lat na rzecz właściciela niesień, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016r. poz. 2147ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem calendar 13-04-2017

  WYKAZ


  nieruchomości będących własnością Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w najem na okres do 10 lat na rzecz właścicieli naniesień, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 13-04-2017

  Znak: RI.271.4.2017                                                     Brzeziny, dnia 13 kwietnia 2017 r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                      

  „Bankowa obsługa budżetu Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Remont drogi gminnej Nr 121211 E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach w km 0+126 - 0+316 wraz z umocnieniem skarpy rowu oraz odtworzeniem poboczy i przepustu w km 0+227. calendar 10-04-2017
  Ogłoszenie nr 62878 - 2017 z dnia 2017-04-10 r.
  Brzeziny: Remont drogi gminnej Nr 121211 E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach w km 0+126 - 0+316 wraz z umocnieniem skarpy rowu oraz odtworzeniem poboczy i przepustu w km 0+227.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Remont drogi gminnej Nr 121004 E – ul. Ludowa w Brzezinach w km 0+208 - 0+408 wraz z umocnieniem skarp rowu. calendar 10-04-2017
  Ogłoszenie nr 62740 - 2017 z dnia 2017-04-10 r.
  Brzeziny: Remont drogi gminnej Nr 121004 E – ul. Ludowa w Brzezinach w km 0+208 - 0+408 wraz z umocnieniem skarp rowu.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Remont drogi gminnej Nr 121244 E – ul. Prusa w Brzezinach w km 0+136 - 0+436 wraz z umocnieniem skarp przy przepuście w km 0+286. calendar 10-04-2017
  Ogłoszenie nr 62537 - 2017 z dnia 2017-04-10 r.
  Brzeziny: Remont drogi gminnej Nr 121244 E – ul. Prusa w Brzezinach w km 0+136 - 0+436 wraz z umocnieniem skarp przy przepuście w km 0+286.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do zamiany calendar 06-04-2017

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do zamiany

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 06-04-2017

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży calendar 06-04-2017

  WYKAZ


  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 04-04-2017


   

  Znak: RI.271.4.2017                         Brzeziny, dnia 04 kwietnia 2017 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  „Bankowa obsługa budżetu Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych”

           

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 04-04-2017

  Znak: RI.271.2.2017                        Brzeziny, dnia 04 kwietnia 2017 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej