Przetargi

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 14-12-2016

  Znak: RI.271.14.2016    

  Brzeziny, dnia 14 grudnia 2016 r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty


   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach. calendar 12-12-2016

  Ogłoszenie nr 364632 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.
  Brzeziny: Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
   
  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA SIWZ Z DNIA 28.12.2016
  UWAGA PONIŻEJ ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA Z DNIA 22.12.2016
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część ro calendar 09-12-2016
  Ogłoszenie nr 363257 - 2016 z dnia 2016-12-09 r.
  Brzeziny: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Brzeziny.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 01-12-2016

  BURMISTRZ  MIASTA  BRZEZINY


  Informuje, że  wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 o pow.353,74 m2 dz. Nr 2841/60 Kw LD1B/00035620/9, przy ul. Sienkiewicza 11 o pow. 241,40 m2 dz. Nr 2561 KW 17243 przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja z otwarcia ofert calendar 01-12-2016

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 23-11-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów komputerowych dla 15 osób starszych przebywających w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach Senior-WIGOR, 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1 w listopadzie i grudniu 2016 r. w wymiarze 8 godzin.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 23-11-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć muzycznych przez instruktora muzycznego wśród 15 osób starszych przebywających w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach Senior-WIGOR, 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1 w grudniu 2016 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 23-11-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów grupowych i indywidualnych konsultacji z psychologiem wśród 15 osób starszych przebywających w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach Senior-WIGOR, 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1 w listopadzie i grudniu 2016 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym calendar 21-11-2016

  Brzeziny: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym calendar 16-11-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza


  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 2741/5 o pow. 675 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00002952/5.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 15-11-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY


  informuje, że wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz gruntu o pow. 1.375 m2 stanowiącego części działek nr 3726 i 3727/115, położonego w Brzezinach przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 31 grudnia 2017r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 14-11-2016

  BURMISTRZ  MIASTA  BRZEZINY            

  Informuje, że wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16  stanowiącej działki: nr 2841/12 przeznaczony do oddania w najem na okres do trzech lat na rzecz dotychczasowego najemcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 10-11-2016
  Ogłoszenie nr 341380 - 2016 z dnia 2016-11-10 r.
  Brzeziny: Utwardzenie terenu przy ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o pomocy materialnej calendar 07-11-2016

  W związku udzielaniem przez Miasto Brzeziny pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Brzeziny, Burmistrz Miasta Brzeziny proponuje współpracę przy realizacji niniejszego zadania w roku szkolnym 2016/2017.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 31-10-2016

  Znak: RI.271.13.2016                 Brzeziny, dnia 31 października 2016 r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty


   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Utwardzenie terenu przy ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA calendar 18-10-2016
  Ogłoszenie nr 325391 - 2016 z dnia 2016-10-18 r.
  Brzeziny: Przebudowa drogi gminnej Nr 121211E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  nie

  Nazwa projektu lub programu
   

  Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
  Numer ogłoszenia:

   

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
  Numer ogłoszenia: 305132-2016
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania calendar 11-10-2016

  ZAWIADOMIENIE
  o unieważnieniu postępowania
  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Remont ciągu pieszego w ul. Św. Anny  w Brzezinach.


  Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 10-10-2016
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 07-10-2016

  BURMISTRZ  MIASTA  BRZEZINY            

  Informuje, że  wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16  stanowiących działkę: nr 2841/38, przeznaczoną do oddania w najem na okres do trzech lat na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja z otwarcia ofert (BW) calendar 04-10-2016

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy przetargu nieograniczonego na: Utwardzenie terenu przy ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej