Przetargi

 • Budowa drogi w ul. Droga Młyńska. calendar 08-04-2016

  Brzeziny: Budowa drogi w ul. Droga Młyńska.
  Numer ogłoszenia: 83018 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 08-04-2016

   

   

  Brzeziny, dnia 08.04.2016 r.

                                            

  Znak:RI.271.2.2016                                                                             

   

  ZAWIADOMIENIE

  o unieważnieniu postępowania

                                           

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

   

  Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ulicy Moniuszki droga gminna nr 121230E przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach.


  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 07-04-2016

  Znak: RI.271.1.2016                                                                     Brzeziny, dnia 07 kwietnia 2016 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty


   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Budowa drogi w ul. Sasanek.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 04-04-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

   

  informuje, że wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz gruntu o pow. 350 m2stanowiącego część działek nr 2564/13 i 2577/5, położonego w Brzezinach na rogu ul. Boh. Warszawy i Konstytucji 3 Maja, przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym do 30 września 2016r. pod ustawienie ogródka gastronomicznego.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Odprowadzenie wód deszczowych z terenu przy ul. Wodociągowej w Brzezinach. calendar 01-04-2016

  Brzeziny: Odprowadzenie wód deszczowych z terenu przy ul. Wodociągowej w Brzezinach.
  Numer ogłoszenia: 75072 - 2016; data zamieszczenia: 01.04.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  UWAGA Poniżej zmiana treści SIWZ z dnia 14.04.2016r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 24-03-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY  informuje, że  wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości o pow. 96 m2 zabudowanej częścią garażu, stanowiącej część działki nr 2948/9, położonej w Brzezinach przy ul. Św. Anny przeznaczonej do oddania w najem na okres do 31 grudnia 2016r. na rzecz dotychczasowego najemcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ulicy Moniuszki droga gminna nr 121230E przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach. calendar 22-03-2016

  Brzeziny: Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ulicy Moniuszki droga gminna nr 121230E przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach.
  Numer ogłoszenia: 64706 - 2016; data zamieszczenia: 22.03.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Budowa drogi w ul. Sasanek. calendar 09-03-2016

  Brzeziny: Budowa drogi w ul. Sasanek.
  Numer ogłoszenia: 24595 - 2016; data zamieszczenia: 09.03.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 15-02-2016

  BURMISTRZ  MIASTA  BRZEZINY


  Informuje, że wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 o pow.18,42 m2 dz. Nr 2841/60 Kw 35620/9 przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 25-01-2016

  Brzeziny: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Miasta Brzeziny i jednostek organizacyjnych
  Numer ogłoszenia: 16702 - 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 25-01-2016

  Brzeziny: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury
  Numer ogłoszenia: 16480 - 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 20-01-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

   informuje, że wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz gruntu o pow. 30 m2stanowiącego część działki nr 2778 położonej w Brzezinach przy ul. Przechodniej, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 31 grudnia 2017r. na rzecz dotychczasowego najemcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym calendar 15-01-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny

  ogłasza

  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul.  Głowackiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 2566/48 o pow. 25 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00009353/5. Nieruchomość nie jest obciążona, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 15-01-2016

  Brzeziny: Dożywotnie zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zwierzętom odławianym na bieżąco z terenu miasta Brzeziny
  Numer ogłoszenia: 11122 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym calendar 15-01-2016

  Burmistrz Miasta Brzeziny

   ogłasza

   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 5 m. Brzeziny przy ul. Łódzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1189/3 o pow. 1195 m² i 1189/5 o pow. 1688 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00032397/5. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Łódzkiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 05-01-2016

  Znak: RI.271.36.2015                                                      Brzeziny, dnia 05 stycznia 2016 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                                                                       

  Dożywotnie zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zwierzętom odławianym na bieżąco z terenu miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dożywotnie zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zwierzętom odławianym na bieżąco z terenu miasta Brzeziny calendar 28-12-2015

  Brzeziny: Dożywotnie zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zwierzętom odławianym na bieżąco z terenu miasta Brzeziny
  Numer ogłoszenia: 353590 - 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 28-12-2015

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

  informuje, że wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości o pow. 96 m2 zabudowanej częścią garażu, stanowiącej część działki nr 2948/9, położonej w Brzezinach przy ul. Św. Anny przeznaczonej do oddania w najem na okres do 31 marca 2016r. na rzecz dotychczasowego najemcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 21-12-2015

  Brzeziny: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA PRZESYŁKI O MASIE WAGOWEJ DO 50G ORAZ POWYŻEJ 50G W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W 2016 ROKU DLA URZĘDU MIASTA BRZEZINY
  Numer ogłoszenia: 349550 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania calendar 21-12-2015

   

  Brzeziny, dnia 21.12.2015 r.                                   

  Znak:RI.271.35.2015                                                                                       

   

                                                       ZAWIADOMIENIE

                                           o unieważnieniu postępowania

                                           

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Dożywotnie zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zwierzętom odławianym na bieżąco z terenu miasta Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej