Przetargi

 • Informacja o wykazie calendar 22-06-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY


  informuje, że wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości gruntowej o pow. 60 m2 (na której znajduje się budynek o pow. 47 m2), stanowiącej część działki nr 2510/3, położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 (targowisko miejskie), przeznaczonej do oddania w najem do 31 grudnia 2017r. na rzecz dotychczasowego najemcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 20-06-2016

  Brzeziny: Budowa separatora wód deszczowych wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Mrożycy w rejonie ul. Lasockich w Brzezinach
  Numer ogłoszenia: 94913 - 2016; data zamieszczenia: 20.06.2016
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach - Etap I. calendar 15-06-2016

  Brzeziny: Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach - Etap I.
  Numer ogłoszenia: 88095 - 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 29.06.2016

  UWAGA PONIŻEJ ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA Z DNIA 27.06.2016

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 14-06-2016

  Brzeziny: Remont ciągu pieszego w ul. Lasockich w Brzezinach
  Numer ogłoszenia: 85269 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 13-06-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY


  informuje, że wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości stanowiącej część działki nr 1322 (obręb 8 m. Brzeziny) o pow. 0,30 ha, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 13-06-2016

  Brzeziny: Odprowadzenie wód deszczowych z terenu przy ul. Wodociągowej w Brzezinach
  Numer ogłoszenia: 83317 - 2016; data zamieszczenia: 13.06.2016
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 08-06-2016

  Znak: RI.271.8.2016                                                                     Brzeziny, dnia 08.06.2016 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty


   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Budowa separatora wód deszczowych wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Mrożycy w rejonie ul. Lasockich w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 01-06-2016

  Brzeziny: Remont kanału deszczowego na odcinku o łącznej długości 700 mb w miejscowości Brzeziny
  Numer ogłoszenia: 64809 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 01-06-2016

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Odprowadzenie wód deszczowych z terenu przy ul. Wodociagowej w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 30-05-2016

   

  Znak: RI.271.6.2016                                                                     Brzeziny, dnia 30.05.2016 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty


   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Remont ciągu pieszego w ul. Lasockich w Brzezinach”.

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 18-05-2016

  Znak: RI.271.7.2016                                                                     Brzeziny, dnia 18 maja 2016 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Remont kanału deszczowego na odcinku o łącznej długości 700 mb w miejscowości Brzeziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 18-05-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY  informuje, że wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz 10 gruntów o łącznej pow. 13 m2 stanowiących części działek nr 3043, 2235/1, 709/3, 2697/11, 2935, 2723/1, 2958/6, 3377/2, 3511, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 17-05-2016

  Brzeziny: Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ulicy Moniuszki droga gminna nr 121230E przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach
  Numer ogłoszenia: 124870 - 2016; data zamieszczenia: 17.05.2016
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 16-05-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY


  informuje, że wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz gruntu o pow. 15 m2 stanowiącego część działki nr 2835/1 położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza, przeznaczonego do oddania w najem na okres do 31 marca 2023r. na rzecz właściciela naniesień.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 13-05-2016

  Brzeziny: Budowa drogi w ul. Droga Młyńska.
  Numer ogłoszenia: 120728 - 2016; data zamieszczenia: 13.05.2016
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 09-05-2016

  Znak: RI.271.5.2016                                                   Brzeziny, dnia 9 maja 2016 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ulicy Moniuszki droga gminna nr 121230E przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 04-05-2016

  Znak: RI.271.4.2016                                                     Brzeziny, dnia 4 maja 2016 r.

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Budowa drogi w ul. Droga Młyńska.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym calendar 25-04-2016

  Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) w związku  z zarządzeniem Nr 165/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z 20 października 2015 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym calendar 25-04-2016

  Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz § 3 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniami Burmistrza Miasta Brzeziny Nr 164/2015 z dnia 20 października 2015 r. i Nr 50/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 20-04-2016

  Brzeziny: Budowa drogi w ul. Sasanek
  Numer ogłoszenia: 98252 - 2016; data zamieszczenia: 20.04.2016
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej