Przetargi

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 10-11-2016
  Ogłoszenie nr 341380 - 2016 z dnia 2016-11-10 r.
  Brzeziny: Utwardzenie terenu przy ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o pomocy materialnej calendar 07-11-2016

  W związku udzielaniem przez Miasto Brzeziny pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Brzeziny, Burmistrz Miasta Brzeziny proponuje współpracę przy realizacji niniejszego zadania w roku szkolnym 2016/2017.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 31-10-2016

  Znak: RI.271.13.2016                 Brzeziny, dnia 31 października 2016 r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty


   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Utwardzenie terenu przy ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA calendar 18-10-2016
  Ogłoszenie nr 325391 - 2016 z dnia 2016-10-18 r.
  Brzeziny: Przebudowa drogi gminnej Nr 121211E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  nie

  Nazwa projektu lub programu
   

  Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
  Numer ogłoszenia:

   

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
  Numer ogłoszenia: 305132-2016
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania calendar 11-10-2016

  ZAWIADOMIENIE
  o unieważnieniu postępowania
  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  Remont ciągu pieszego w ul. Św. Anny  w Brzezinach.


  Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty calendar 10-10-2016
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 07-10-2016

  BURMISTRZ  MIASTA  BRZEZINY            

  Informuje, że  wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16  stanowiących działkę: nr 2841/38, przeznaczoną do oddania w najem na okres do trzech lat na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja z otwarcia ofert (BW) calendar 04-10-2016

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy przetargu nieograniczonego na: Utwardzenie terenu przy ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja z otwarcia ofert (ŚwA) calendar 04-10-2016

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy przetargu nieograniczonego na: Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 03-10-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY


  informuje, że  wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2741/5 o pow. 675 m², położonej w Brzezinach przy ul. Moniuszki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta LD1B/00002952/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr 2747/3, 2742 i 2741/2.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 30-09-2016

  BURMISTRZ  MIASTA  BRZEZINY            

  Informuje, że wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16  stanowiących działkę: nr 2841/44, przeznaczoną do oddania w najem na okres do trzech lat na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT calendar 21-09-2016

   

  Znak: RI.271.11.2016

  Brzeziny, dnia 21 września 2016 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

                                                                                                                             

  Przebudowa drogi gminnej Nr 121211E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Utwardzenie terenu przy ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach. calendar 19-09-2016
  Ogłoszenie nr 310215 - 2016 z dnia 2016-09-19 r.
  Brzeziny: Utwardzenie terenu przy ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach. calendar 14-09-2016
  Ogłoszenie nr 308493 - 2016 z dnia 2016-09-14 r.
  Brzeziny: Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
   
  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA SIWZ Z DNIA 19.09.2016
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 07-09-2016

  Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 121211E - ul. Traugutta w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 121211E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach calendar 05-09-2016
  Ogłoszenie nr 305132 - 2016 z dnia 2016-09-05 r.

  Brzeziny: Przebudowa drogi gminnej Nr 121211E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  UWAGA PONIŻEJ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z 12.09.2016

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 02-09-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

   

  informuje, że wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości gruntowej o pow. 20 m2, stanowiącej część działek nr 2511/3 i 2510/3, położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 (targowisko miejskie), przeznaczonej do oddania w najem do 31 grudnia 2017r. na rzecz właściciela naniesień.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o wykazie calendar 01-09-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY


  informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny jest wywieszony wykaz nieruchomości, położonej w Brzezinach przy Pl. Jana Pawła II 9, oznaczonej jako działka nr 2754/8 o pow. 778 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta LD1B/00019921/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym calendar 29-08-2016

  BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY


  działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.)

  ogłasza
  przetargi ustne nieograniczone

  na oddanie w dzierżawę na okres do 30 września 2017r. następujących nieruchomości przeznaczonych na cele rolne:
  -  oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki nr 627 (obręb 3, przy ul. Wojska Polskiego) o pow. 3,8130 ha, w tym: RIVb- 0,2755 ha, RV- 0,9266 ha, RVI- 1,6357 ha, PsV- 0,1255 ha, PsVI- 0,3635 ha, LsVI- 0,4719 ha, N- 0,0143 ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 65 zł za 1 ha rocznie. Wadium: 100 zł
  - oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1882 (obręb 7, ul. Św. Anny) o pow. 1,7112 ha, w tym: RIIIb- 0,2253 ha, RIVa- 1,4859 ha,. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 78 zł za 1 ha rocznie. Wadium: 100 zł

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia calendar 22-08-2016

  Brzeziny: Przebudowa drogi gminnej Nr 121254E - ul. Kilińskiego w Brzezinach
  Numer ogłoszenia: 185323 - 2016; data zamieszczenia: 22.08.2016
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej