CZYTAJ POPRZEDNIE
 
 • zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe na

  "Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2022"

 • OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 • OGŁOSZENIE

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje Mieszkańców Miasta, że w dniu 24 listopada 2021 roku o godz. 10:00 oraz 10:15 realizując obowiązek prowadzenia treningów systemu ostrzegania i alarmowania zgodnie z Zarządzeniem nr 277/2021 r. Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 2021 r. zostanie wyemitowany w czasie trzech minut ciągły dźwięk syren (ogłoszenie alarmu), a następnie modulowanego dźwięku syren (odwołanie alarmu).

 • INFORMACJA
 • Informacja o wszczęciu postępowania
 • INFORMACJA
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 • w chwili obecnej brak jest przyszłych wydarzeń, zapraszamy do archiwum już zakończonych
 
Czytaj poprzednie
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej