CZYTAJ POPRZEDNIE
 
 • Określenie stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Brzeziny

  Zgodnie z zasadami polityki czynszowej Miasta Brzeziny ustala się miesięczną stawkę bazową czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, która pozwoli utrzymać lokale w stanie technicznym, co najmniej niepogorszonym, przeprowadzić bieżące naprawy oraz umożliwi sprawne administrowanie zasobami.
  Stawki czynszu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustala Burmistrz Miasta Brzeziny, w drodze zarządzenia w oparciu o zasady określone w uchwale nr XLVI/349/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 października 2021 r.

 • KOMUNIKAT

  Szanowni Mieszkańcy Brzezin,
  zapraszamy na konsultacje dotyczące projektowanej
  OBWODNICY BRZEZIN w ciągu drogi krajowej nr 72.

 • Obwieszczenie

  OBWIESZCZENIE


  o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej.

 • OGŁOSZENIE
 • Zmiany trasy i rozkładu jazdy autobusu 53B
 • OGŁOSZENIE
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej