• UWAGA MIESZKAŃCY

  Przypominamy, że jutro tj. 30 listopada br. upływa termin składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Wniosku  złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach przy ul. Św. Anny 57.
  Natomiast wnioski o zakup preferencyjny węgla (I tura dot. 2022 r.) można składać m.in. w budynku Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16, na parterze. Punkt jest otwarty w godzinach 8.30.- 15.00. Prosimy o składanie wniosków do 16 grudnia br., ponieważ potrzebny jest czas na weryfikacje wniosku oraz dokonanie zakupu.

   
 • Informacja

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuję, że w dniu 26 października 2022 r. działając w imieniu Miasta Brzeziny, podpisała umowę o dofinansowanie, w formie dotacji, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na realizację Zadania  pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Brzeziny w 2022 r.”

   
 • Komunikat dla mieszkańców Brzezin zainteresowanych zakupem węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach

  Szanowni Państwo,

  Informujemy zainteresowanych mieszkańców, iż Miasto Brzeziny przystąpiło do rządowego programu dystrybucji węgla, określonego w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie prewencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

   
 • Dodatek węglowy
   
 • Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych (preferencyjny zakup węgla)
   
 • AZBEST- Pilne!
   
CZYTAJ POPRZEDNIE
 
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej