• ZMIANA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

  pn. „Utworzenie 43 miejsc nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  w żłobku w Brzezinach”,

 • Burmistrz Miasta Brzeziny informuje

  W związku z masowością wydawania i podpisywania decyzji wymiarowych oraz w celu skrócenia czasu doręczania Państwu corocznych decyzji podatkowych oraz zmniejszenia kosztów ich przygotowania, zgodnie z zarządzeniem nr 12/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe  w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, w roku 2020 decyzje podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego doręczane mieszkańcom przez pracowników Urzędu Miasta Brzeziny, zamiast odręcznego podpisu będą zawierały nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania, tj. Burmistrz – Ilona Skipor.

 • Uwaga podróżni

  Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w związku z zakończeniem prac inwestycyjnych na ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach, od dnia 3 lutego 2020 r., zmianie ulegnie przebieg trasy linii 53B, tj.: przywrócony zostanie stały przebieg trasy. Usługi przewozowe na przedmiotowej linii, będą realizowane w oparciu o załączony rozkład jazdy.

 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
 • OTWIERAMY ŻŁOBEK MIEJSKI W BRZEZINACH
 • Uwaga podróżni
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej