youtube.com
Park od Nova - Piknik Rodzinny w Brzezinach
"Park od Nova - Piknik Rodzinny" zorganizowany został w Brzezinach w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniu 11 maja 2018 roku dzięki środkom Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
 
 
 
CZYTAJ POPRZEDNIE
 
 • Miasto Brzeziny ogłasza nabór do projektu

  E-aktywni mieszkańcy – podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny dofinansowany  w formie grantu ze środków Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020 (w ramach Osi Priorytetowej III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).

 • KOMUNIKAT

  W dniu 22 lutego 2019 r. o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców miasta w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z wymianą starych pieców i kotłów na paliwo stałe, zakupem i instalacją urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz termomodernizacją budynków jednorodzinnych, w ramach programu Czyste Powietrze.

 • Szanowni Państwo

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT

 • Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego za lata 2014 - 2018”.
 • Uwaga pasażerowie
 • Informacja
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 • w chwili obecnej brak jest przyszłych wydarzeń, zapraszamy do archiwum już zakończonych
 
Czytaj poprzednie
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej