• IV etap programu ,,Być jak Ignacy” w Jedynce

  Uczniowie z Koła Naukowego ,,Ekobadacze” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach rozpoczęli już czwarty etap projektu w ramach ogólnopolskiego programu ,,Być jak Ignacy”. Etap ten dotyczy technologii cyfrowych, Internetu i programowania.

   
 • Konkurs Filmowy

  Konkurs zorganizowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi, pod patronatem TVP3 Łódź.

  Konkurs ma na celu promowanie idei Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz stwarza Uczestnikom możliwość zaprezentowania talentu, kreatywności i pomysłowości.

   
 • Spisz się przez Internet i graj o nagrody w loterii!

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

   Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się przez Internet i weź udział w loterii.

  ·         Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili

  ·         Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii

  ·         Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl.

  Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.

   
 • Samospis internetowy
   
 • Szanowni Państwo
   
 • III etap programu ,,Być jak Ignacy” w Jedynce
   
CZYTAJ POPRZEDNIE
 
 • DAROWIZNA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW 2012-2014

  Dotyczy projektów pn. Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach oraz pn. Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny.

 • Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Szanowni Beneficjenci!


  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Rogowie zwraca się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne składanie
  „Wniosków o przyznanie płatności na rok 2021”.

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej w skrócie k.p.a., art. 74 ust. 3 oraz 3a, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w nawiązaniu do wniosku z 20 listopada 2020 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Łyszkowice-Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek, w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągu Łyszkowice-Koluszki-Brzeziny-Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego,,

 • ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA BRZEZINY
 • obieszczenie
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 • w chwili obecnej brak jest przyszłych wydarzeń, zapraszamy do archiwum już zakończonych
 
Czytaj poprzednie
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej