youtube.com
Zwiększenie produkcji ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny
Zbliża się już ostatnie spotkanie w sprawie całego projektu. Zaprasza na nie sam Burmistrz.
 
youtube.com
Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Brzezin /2 października 2017 r./
W najbliższym czasie w naszym mieście będzie realizowany projekt » Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny « ukierunkowany na pomoc mieszkańcom w uzyskaniu nowoczesnych i ekologicznych źródeł zasilania w energię elektryczną i ciepło w oparciu o dofinansowanie instalacji powstających w domach prywatnych. W ramach projektu wykonanych będzie 300 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie nie krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 150 gospodarstwach domowych zamontowane będą pompy ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania budynków, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do projektu zakwalifikowane zostaną jedynie budynki prywatne na terenie miasta, o ustalonym prawie własności i nieprzeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej.
 
youtube.com
Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Brzezin /19 września 2017 r./
W najbliższym czasie w naszym mieście będzie realizowany projekt » Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny « ukierunkowany na pomoc mieszkańcom w uzyskaniu nowoczesnych i ekologicznych źródeł zasilania w energię elektryczną i ciepło w oparciu o dofinansowanie instalacji powstających w domach prywatnych. W ramach projektu wykonanych będzie 300 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie nie krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 150 gospodarstwach domowych zamontowane będą pompy ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania budynków, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do projektu zakwalifikowane zostaną jedynie budynki prywatne na terenie miasta, o ustalonym prawie własności i nieprzeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej.
 
 
 
CZYTAJ POPRZEDNIE
 
 • Spotkanie w ramach konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT (wyłącznie usługi zdrowotne) ogłoszonego w dniu 29 listopada br.

 • Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 Wojewódzkiego Urzędu Pracy

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 29 listopada 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach:

  Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"

  Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

  Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"

   

  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 • Zapytanie ofertowe Nr OP.2630.1.2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  na „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA PRZESYŁKI O MASIE WAGOWEJ DO 50G ORAZ POWYŻEJ 50G W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W 2018 ROKU DLA URZĘDU MIASTA BRZEZINY”

 • Komunikat o sprzedaży działek
 • Zapytanie ofertowe
 • Zapytanie ofertowe
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 
Czytaj poprzednie
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej