youtube.com
Zwiększenie produkcji ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny
Zbliża się już ostatnie spotkanie w sprawie całego projektu. Zaprasza na nie sam Burmistrz.
 
youtube.com
Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Brzezin /2 października 2017 r./
W najbliższym czasie w naszym mieście będzie realizowany projekt » Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny « ukierunkowany na pomoc mieszkańcom w uzyskaniu nowoczesnych i ekologicznych źródeł zasilania w energię elektryczną i ciepło w oparciu o dofinansowanie instalacji powstających w domach prywatnych. W ramach projektu wykonanych będzie 300 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie nie krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 150 gospodarstwach domowych zamontowane będą pompy ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania budynków, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do projektu zakwalifikowane zostaną jedynie budynki prywatne na terenie miasta, o ustalonym prawie własności i nieprzeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej.
 
 
 
CZYTAJ POPRZEDNIE
 
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 
Czytaj poprzednie
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej