CZYTAJ POPRZEDNIE
 
 • OGŁOSZENIE

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje Mieszkańców Miasta, że w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godzinie 17:00 realizując obowiązek prowadzenia treningów systemu ostrzegania i alarmowania oraz w hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego w 78 rocznicę jego wybuchu zostanie wyemitowany w czasie jednej minuty ciągły dźwięk syren.

 • Zmiany trasy i rozkładu jazdy autobusu 53B

  Od 1 sierpnia ulegają zmianie trasa i rozkład jazdy autobusów komunikacji międzygminnej linii 53 B. Ma to związek z kontynuacją prac ziemnych na odcinku ul. Lasockich w kierunku ul. Nadrzecznej dot. nowej nitki kanalizacji deszczowej.

 • OGŁOSZENIE

  Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Brzeziny

   

 • ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Przypomnienie
 • UWAGA NA FALE UPAŁÓW
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej