youtube.com
Park od Nova - Piknik Rodzinny w Brzezinach
"Park od Nova - Piknik Rodzinny" zorganizowany został w Brzezinach w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniu 11 maja 2018 roku dzięki środkom Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
 
 
 
CZYTAJ POPRZEDNIE
 
 • Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  Burmistrz Miasta Brzeziny, wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ) informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach,  prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Brzeziny za 2018 rok.

 • Uwaga pasażerowie

  Wprowadzono zmianę w rozkładzie jazdy autobusów MPK Łódź na linii 90C z uwagi na prowadzone  prace budowlane na ul. Rokicińskiej.

 • KOMUNIKAT

  Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach, informuje mieszkańców miasta Brzeziny, że od dnia 7 i 8 marca 2019r. od godz. 7:00 rozpoczyna wstępne zamiatanie ulic miejskich.

 • KOMUNIKAT
 • Miasto Brzeziny ogłasza nabór do projektu
 • KOMUNIKAT
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 • w chwili obecnej brak jest przyszłych wydarzeń, zapraszamy do archiwum już zakończonych
 
Czytaj poprzednie
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej