CZYTAJ POPRZEDNIE
 
 • ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY

  w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wynajem lokalu

 • ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY

  w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach

  stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Brzeziny

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Łyszkowice - Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek w ramach zadania budowa gazociągu Łyszkowice – Koluszki – Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego. Zadanie Nr 4 – Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 6,3 MPa w kierunku Brzezin”.

 • zapytanie ofertowe
 • OBWIESZCZENIE
 • OGŁOSZENIE
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 • w chwili obecnej brak jest przyszłych wydarzeń, zapraszamy do archiwum już zakończonych
 
Czytaj poprzednie
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej