CZYTAJ POPRZEDNIE
 
 • Miasto Brzeziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobku Miejskim „Maluch” w Brzezinach

  w ramach projektu pn. „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa.

 • UWAGA!

  2.07.2021 w naszym mieście cały dzień jeździła będzie reklama mobilna Narodowego Spisu Powszechnego.

  Każdy, kto zobaczy reklamę w Brzezinach i zrobi jej zdjęcie – może brać udział w konkursie a szczegóły pod linkiem https://lodz.stat.gov.pl/konkurszlapreklame

 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuję, że w dniu 14 czerwca 2021 r. działając w imieniu Miasta Brzeziny, podpisała umowę o dofinansowanie, w formie dotacji, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na realizację Zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Brzeziny w 2021 r.”

 • Materiał siewny, pomoc klęskowa, wsparcie dla pszczelarzy
 • Konkurs na stanowisko Dyrektora
 • KOMUNIKAT
CZYTAJ ARCHIWALNE
 
 
 • w chwili obecnej brak jest przyszłych wydarzeń, zapraszamy do archiwum już zakończonych
 
Czytaj poprzednie
 
 
 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej