Brzeziński Informator Samorządowy

 

 

Redakcja tygodnika "Brzeziński Informator Samorządowy"

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12

Dział Wydawniczy: bis@cpik-brzeziny.com.pl, tel. +46 874 31 31 wew. 21

Zespół redakcyjny:

Michał Wodzyński- redaktor naczelny

Malwina Czerwińska - grafika, skład, ogłoszenia i reklamy

Archiwum BIS 2020 (pliki do pobrania)

 

BIS nr 15

 

BIS nr 14

 

BIS nr 13

 

BIS nr 12

 

BIS nr 11

 

BIS nr 10

 

BIS nr 9

 

BIS nr 8

 

BIS nr 4

 

BIS nr 3

 

BIS nr 2

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej