Brzeziński Informator Samorządowy

 

Redakcja tygodnika "Brzeziński Informator Samorządowy"

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12

Dział Wydawniczy: bis@cpik-brzeziny.com.pl, tel. +46 874 31 31 wew. 21

Zespół redakcyjny:

Anna Barańska - Bekrycht - redaktor naczelna

Michał Wodzyński - grafika, skład, ogłoszenia i reklamy

Archiwum BIS 2019 (pliki do pobrania)

 

 

 

BIS 4/2019

BIS 3/2019

BIS 2/2019

BIS 1/2019

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej