Brzeziński Informator Samorządowy

 

 

Redakcja tygodnika "Brzeziński Informator Samorządowy"

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12

Dział Wydawniczy: bis@cpik-brzeziny.com.pl, tel. +46 874 31 31 wew. 21

Zespół redakcyjny:

Michał Wodzyński- redaktor naczelny

Michał Wodzyński - grafika, skład, ogłoszenia i reklamy

Archiwum BIS 2019 (pliki do pobrania)

 

BIS 36/2019

BIS 35/2019

BIS 34/2019

BIS 33/2019

BIS 32/2019

BIS 31/2019

BIS 30/2019

BIS 29/2019

BIS 28/2019

BIS 27/2019

BIS 26/2019

BIS 25/2019

BIS 24/2019

BIS 23/2019

BIS 22/2019

BIS 21/2019

BIS 20/2019

BIS 19/2019

BIS 18/2019

BIS 17/2019

BIS 16/2019

BIS 15/2019

BIS 14/2019

BIS 13/2019

BIS 12/2019

BIS 11/2019

BIS 10/2019

BIS 9/2019

BIS 8/2019

BIS 7/2019

BIS 6/2019

BIS 5/2019

BIS 4/2019

BIS 3/2019

BIS 2/2019

BIS 1/2019

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej