Brzeziński Informator Samorządowy

Redakcja tygodnika "Brzeziński Informator Samorządowy"

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12

Dział Wydawniczy: bis@cpik-brzeziny.com.pl, tel. +46 874 31 31 wew. 21

Zespół redakcyjny:

Anna Barańska - Bekrycht - redaktor naczelna

Michał Wodzyński - grafika, skład, ogłoszenia i reklamy

Archiwum BIS 2018 (pliki do pobrania)

 

BIS 19/2018

BIS 18/2018

BIS 17/2018

BIS 16/2018

BIS 15/2018

BIS 14/2018

BIS 13/2018

BIS 12/2018

BIS 11/2018

BIS 10/2018

BIS 9/2018

BIS 8/2018

BIS 7/2018

BIS 6/2018

BIS 5/2018

BIS 4/2018

BIS 3/2018

BIS 2/2018

BIS 1/2018

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej