Archiwum BIS 2011

Redakcja tygodnika "Brzeziński Informator Samorządowy"
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12

Dział Wydawniczy: [email protected], tel. 46 874 31 31 wew. 21

Redaktor Naczelny: Michał Gołąbek - [email protected]

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej