Brzeziniaki Ekoprzedszkolaki - cykl działań edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną wśród dzieci z Przedszkola nr 3 w Brzezinach i powiatu brzezińskiego

Miasto Brzeziny zakończyło realizację projektu pn:

Brzeziniaki Ekoprzedszkolaki - cykl działań edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną wśród dzieci z Przedszkola nr 3 w Brzezinach i powiatu brzezińskiego

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 22.094,00 zł
Wysokość dotacji z WFOŚiGW: 17.507,90 zł

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi”

Termin realizacji: 1.10.2016-31.06.2017

Projekt przewiduje udział 170 uczestników.

Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci. Zakres projektu obejmuje m.in.: zakup pomocy dydaktycznych,  organizację wycieczek, zajęć terenowych, warsztatów i konkursów.

Przedszkolaki uczestniczące w projekcie w wyniku realizacji zadania rozwiną umiejętności społeczne, co ułatwi im w przyszłości proces szkolnej socjalizacji łagodząc jednocześnie problemy w kształtowaniu relacji z rówieśnikami, trudności wychowawcze i w kontaktach
z rodzicami. Realizacja przedsięwzięcia ma również doprowadzić do takiego stanu świadomości społecznej, w którym segregacja odpadów zostanie postrzegana jako niezbędny element codziennego życia a zdrowa i ekologiczna żywność stanie się jeżeli nie  podstawą
to przynajmniej ważnym elementem diety każdego przedszkolaka uczestniczącego
projekcie.

Biorąc pod uwagę fakt, iż rodzice dzieci biorących udział w projekcie będą zaangażowani
w organizację pikniku ekologicznego oraz w pomoc dzieciom w wykonywaniu prac będących przedmiotem zaplanowanych w projekcie konkursów, zarówno dzieci jak i ich rodzice
w wyniku realizacji projektu wykształcą w sobie postawy proekologiczne, dzięki którym podniesie się komfort życia mieszkańców miasta tj. życia w zadbanym i czystym otoczeniu.

www.wfosigw.lodz.pl

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej