Budowa i przebudowa ulic w osiedlu Szydłowiec

 

Projekt nr WND-RPLD.01.01.00-00-076/09 pn. "Budowa i przebudowa ulic w osiedlu Szydłowiec w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej" otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 10.222.856,82 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 9.588.009,40 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 7.191.007,05 PLN

Przedmiotem projektu była budowa i przebudowa dróg Miasta Brzeziny o łącznej długości 4.003 km wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 2.614,00 mb.


Projekt obejmował budowę ulic
• ul. „bez nazwy” (przedłużenie ul. Słonecznej),
• ul. Konopnickiej
• ul. Orzeszkowej,
• ul. Nowej,
• ul. Stryjkowskiego,
• ul. Burskiego,
• ul. Słonecznej,
• część ul. Kordeckiego (do skrzyżowania z ul. Słowackiego),
• ul. Kołłątaja

oraz ciągów pieszo- jezdnych:
• ul. Kordeckiego (od ul. Słowackiego do ul. Kołłątaja),
• ul. Słonecznej (od ul. Kordeckiego do ul. Słonecznej)

i ciągu pieszego
• ul. Słowackiego do ul. Konopnickiej;
• przebudowę: ul. Chopina, ul. Słowackiego,
• ul. Krakówek i odcinka ul. Słonecznej;
• wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem podczyszczającym i odprowadzającym wody deszczowe do rzeki Mrożycy.

  Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu: 31.12 2013 r.

Instytucją zarządzającą RPO WŁ jest Zarząd Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Polityki Regionalnej, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament finansów: www.lodzkie.pl


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej