Władze miasta

Burmistrz Miasta Brzeziny

  • Ilona Skipor

 

Zastępca Burmistrza Miasta Brzeziny

  • Jakub Piątkowski

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej