Centrum Kultury Fizycznej

CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ w Brzezinach
ul. Kulczyńskiego 9
95-060 Brzeziny,
tel. 46 875 26 57  lub  509 106 817
e-mail: basenbrzeziny@wp.pl
www.ckfbrzeziny.pl

 

Dyrektor Centrum: Daniel Nawrocki

 

Charakterystyka placówki:

 

CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH zostało utworzone Uchwałą nr VII/41/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2011 roku. Od 1 czerwca 2011 roku w skład Centrum Kultury Fizycznej  w  Brzezinach wchodzi Kryta Pływalnia i Stadion Miejski. 

Do zadań Centrum należy w szczególności:
1. propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności w zakresie wychowania fizycznego i sportu, a także rekreacji na podległych obiektach;
2. udostępnianie materialnej bazy sportowej, rekreacyjnej i szkoleniowej do organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych;
3. prowadzenie i rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i rehabilitacji dla społeczeństwa Gminy Miasto Brzeziny i okolic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
4. tworzenie warunków do rozwoju sportu kwalifikowanego;
5. organizowanie masowych imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, handlowych, turystycznych oraz wystaw;
6. prowadzenie działalności w szczególności usługowej, handlowej, gastronomicznej, wypożyczalni sprzętu sportowego i wyposażenia oraz innej;
7. prowadzenie działalności informacyjnej, marketingowej i  reklamowej w zakresie działania Centrum;
8. realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych obiektów i urządzeń sportowych oraz rozbudowa i modernizacja już istniejących;
9. współpraca z innymi podmiotami z kraju i zagranicy w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych;
10. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami sportowymi i placówkami oświatowymi o zasięgu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim w zakresie realizacji zadań statutowych Centrum;
11. eksploatacja, konserwacja obiektów i urządzeń sportowych, bieżące remonty, utrzymanie porządku i czystości w obiektach oraz na terenach administrowanych przez Centrum;
12. zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług Centrum.
CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH zaprasza wszystkich amatorów wypoczynku w wodzie na obiekt KRYTEJ PŁYWALNI miłośników gier zespołowych i lekkiej atletyki na STADION MIEJSKI. W naszej ofercie usług podstawowych  pływalni znajdziecie Państwo możliwość skorzystania z 25 metrowego 6 torowego basenu sportowego w którym temperatura wody wynosi 26-27°C, basenu rekreacyjnego o temperaturze wody ponad 30°C, 42 metrowej zjeżdżalni  oraz  suchej sauny fińskiej. Posiadamy w swojej ofercie również GROTĘ SOLNĄ, która stanowi alternatywę w stosunku do pobytu nad morzem i wpływa leczniczo na układ oddechowy i krwionośny organizmu. Na zewnątrz budynku znajduje się boisko do piłki siatkowej plażowej, gdzie można spróbować sił w grach zespołowych. Z myślą o potrzebach naszych klientów posiadamy bogatą ofertę usług dodatkowych w postaci nauki i doskonalenia pływania, wodnego aerobiku, czy  zajęć dla niemowląt. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorką. Kładziemy duży nacisk na efekty w nauce i doskonaleniu pływania, dlatego też zajęcia odbywają się w grupach mniej licznych niż na innych pływalniach. Tworzymy grupy jednorodne pod kątem wieku i zaawansowania uczestników (już od 4 osób) aby uzyskiwać większe postępy w procesie szkoleniowym. Stwarzamy również możliwość skorzystania z zajęć indywidualnie uzgadnianych z instruktorem.
Na terenie stadionu zaś można skorzystać z bieżni l.a., piłkarskich boisk trawiastych oraz z boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą.

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej