Miejski Dom Kultury w Brzezinach

Miejski Dom Kultury w Brzezinach

ul. Sienkiewicza 10/12

95-060 Brzeziny

tel.: (+48) 46 874 31 31

Dyrekcja:

Joanna Kędzia-Kamińska

e-mail: kontakt@cpik-brzeziny.com.pl

kom.: (+48) 537 488 408

Dział Kultury:

Kom.: (+48) 535 965 678

Wioleta Stachura – specjalista

e-mail: cpik@cpik-brzeziny.com.pl

Katarzyna Benka – animator kultury

e-mail: kultura@cpik-brzeziny.com.pl

Gabriela Jatczak

e-mail: promocja@cpik-brzeziny.com.pl

Dział Wydawniczy – redakcja BIS

ul. Sienkiewicza 16 (budynek Urzędu Miasta)

95-060 Brzeziny

Michał Wodzyński – redaktor naczelny

e-mail: bis@cpik-brzeziny.com.pl

kom.: (+48) 534 012 957

Malwina Czerwińska – specjalista

e-mail: ogloszenia@cpik-brzeziny.com.pl

kom.: (+48) 534 598 483

Strona internetowa:

https://cpik-brzeziny.com.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej:

https://cpikbrzeziny.bip.wikom.pl/

Działania MDK można także śledzić na Facebook’u:

Miejski Dom Kultury w Brzezinach

https://www.facebook.com/mdk.brzeziny

oraz na Instagramie:

@mdkebr

https://www.instagram.com/mdkebr/  

Miejski Dom Kultury w Brzezinach, do 2019 roku Centrum Promocji i Kultury, został utworzony 28 kwietnia 2011 roku i zajmuje się działalnością kulturalną i edukacyjną. Pod swoimi skrzydłami ma BIS - Brzeziński Informator Samorządowy.

Miejski Dom w Brzezinach prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną zgodnie z założeniami polityki kulturalnej Państwa i Miasta Brzeziny.

Zadania te MDK realizuje poprzez:

·         tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką,

·         rozpoznawanie i koordynacja inicjatyw kulturalnych,

·         tworzenie kół zainteresowań,

·         organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, naukowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, promocyjnych,

·         prowadzenie informacji turystycznej,

·         prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,

·         prowadzenie świetlic środowiskowych,

·         organizowanie i koordynacja projektów prospołecznych,

·         inspirowanie i wspomaganie ruchów społecznych, organizacji pozarządowych oraz grup twórczych (formalnych i nieformalnych), działających w sferze kultury,

·         organizowanie i prowadzenie szkoleń, doskonalenia zawodowego dla pracowników kultury, wolontariuszy i animatorów organizacji pozarządowych,

·         działalność reklamową i promocyjną w dziedzinie kultury, dokumentowanie działań twórczych.

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej