Miejski Dom Kultury w Brzezinach

Miejski Dom Kultury w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 10/12,

95-060 Brzeziny

 


telefon: 46 874 31 31
e-mail:  kontakt@cpik-brzeziny.com.pl,

Redakcja tygodnika "Brzeziński Informator Samorządowy"

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12

Dział Wydawniczy: bis@cpik-brzeziny.com.pl, tel. 534 012 957

Zespół redakcyjny:

Malwina Czerwińska - grafika, skład, ogłoszenia i reklamy Michał Wodzyński- redaktor naczelny

 

www.cpik-brzeziny.com.pl

 

Biuletyn Informacji Publicznej:

www.bip.cpikbrzeziny.wikom.pl/

 

 

Facebook:
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach

Dyrektor - Joanna Kędzia-Kamińska

 

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach zostało powołane na mocy uchwały nr VII/42/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2011r. i zaczęło funkcjonować od 1 czerwca 2011 roku.

Do zadań Centrum należy: 

 • animacja życia kulturalnego w mieście, 
 • promocja gminy miasto Brzeziny,
 • organizowanie zajęć i spotkań integracyjnych dla lokalnej społeczności,
 • wydawnictwo  samorządowego  tygodnika „Brzeziński Informator Samorządowy”.

 

Przez półtora roku  funkcjonowania zorganizowaliśmy następujące imprezy miejskie:

 • XX Finał Wielkiej  Orkiestry Świątecznej  Pomocy,
 • Dni Brzezin  2012, 2013;
 • powitanie  wakacji 2012;
 • warsztaty muzyczne dla dzieci w ramach Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polsk”;
 • Dożynki Miejsko-Powiatowe 2012;
 • Jubileusz 20-lecia tygodnika BIS.

 

Ponadto w roku 2012 uruchomiliśmy program Dom Kultury w Przestrzeni w ramach, którego prowadzone były następujące warsztaty: rękodzieło, kuchnie świata, turystyka, modelarstwo, zdrowie i uroda, altereko, fotografia, studio piosenki. W zajęciach udział wzięło już ponad 100 osób.

Organizujemy także zajęcia tematyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych m. in. Robotyka, Coś z niczego, Matematyka na wesoło, Balet, Warsztaty dla kobiet kreatywnych, Rękodzieło, Zajęcia z rysunku.
Wspieramy również aktywizację osób starszych, poprzez włączanie się w projekty edukacyjno – animacyjne skierowane dla osób 50 +. Przystąpiliśmy do projektu „Centrum Aktywności 60 +” oraz „Spotkania z pasjami”.

 

W obszarze promocji udało nam się stworzyć:

 • Zintegrowany Program Promocji, łączący promocję projektów realizowanych przez Gminę Miasto Brzeziny,
 • opracowaliśmy nowy portal miasta.

 

Centrum także aktywnie poszukuje środków zewnętrznych na organizację swoich celów statutowych, w 2012 roku realizowaliśmy projekt pt. „W poszukiwaniu swoich korzeni”, który był skierowany do młodzieży gimnazjalnej i był sfinansowany ze środków Równać Szanse. W ramach projektu uczestnicy zastanawiali się nad zasobami miasta, szukali miejsc, które można nazwać skarbami i wydali na ich temat folder, tworzyli scenariusze gier ulicznych oraz przeprowadzili konkurs wiedzy o mieście.

 

Jako wydawca tygodnika BIS zmieniliśmy szatę graficzną tygodnika i w każdym tygodniu pracujemy nad zbieraniem materiałów, tematów, składem graficznym gazety, przyjmujemy ogłoszenia, kolportujemy gazetę na terenie powiatu brzezińskiego oraz w mieście Koluszki. 

Centrum Promocji i Kultury udostępnia swoje pomieszczenia:

 • Straży Miejskiej w Brzezinach,
 • Spółdzielni Socjalnej Communal Service

 

Dzieki staraniom Centrum Promocji i Kultury miasto jest obecne na portalach turystycznych i promocyjnych 

http://www.poland24h.pl/atrakcje/Brzeziny-848.html

http://www.promujelodzkie.pl 

http://www.umbrzeziny.spacein.pl/

http://www.polskaatrakcyjna.pl/

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej