Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach

Miasto Brzeziny realizuje projekt pn. Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Celem projektu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez realizację przedsięwzięć ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych
za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisję gazów cieplarnianych.

Projekt polega na przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z terenu Miasta Brzeziny:

Prace wykonane do końca II kwartału 2018 r.:

·       w Szkole Podstawowej nr 1:

- wymiana okien,

- demontaż parapetów,

- demontaż podłogi na sali gimnastycznej,

- demontaż dotychczasowej instalacji  c.o.;

·       w Szkole Podstawowej nr 3 (poprzednio Gimnazjum):

- demontaż podłogi na sali gimnastycznej oraz przygotowanie powierzchni do położenia warstwy ocieplenia,

- wymiana 60% okien,

- demontaż dotychczasowej instalacji c.o.,

- wykonanie 20% nowej instalacji c.o.;

·       w Przedszkolu nr 3:

- ocieplenie stropodachu

- wykonanie nowej obróbki blachodacharskiej,

- przygotowanie pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowany węzeł c.o.,

- demontaż dotychczasowej instalacji c.o.

 

Całkowita wartość projektu:     4 438 674,10 PLN

Dofinansowanie z EFRR:             3 074 905,47 PLN

Miasto Brzeziny realizuje projekt pn. Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Miasto Brzeziny informuje, że wyłoniono wykonawców robót budowlanych oraz inspektorów nadzoru. Zgodnie z zawartymi umowami wszystkie prace budowlane powinny zostać wykonane do końca sierpnia 2018 r.

Wykonawcy robót:

  • P.P.H.U SOCHBUD s.c. Grzeszczak Oktawian, Nowicki Krystian z Sochaczewa, kwota: 1 125 677,05 zł brutto – Przedszkole nr 3 
  • P.P.H.U SOCHBUD s.c. Grzeszczak Oktawian, Nowicki Krystian z Sochaczewa, kwota: 1 787 321,23 zł brutto - Szkoła Podstawowa nr 3;
  • ECO – TEAM Sp. z o. o. Sp. komandytowa z Częstochowy, kwota: 1 115 610,00 zł brutto – Szkoła Podstawowa nr 1.

Inspektorzy nadzoru:

Kazimierz Sadurski Instalarstwo Elektryczne z Łodzi nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych nad realizacją umowy o roboty budowlane Przedszkole nr 3, kwota: 4 489,50 zł brutto;

Kazimierz Sadurski Instalarstwo Elektryczne z Łodzi nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych nad realizacją umowy o roboty budowlane Szkoła Podstawowa nr 3, kwota: 4 784,70 zł brutto;

Andrzej Taudul ANDRE.TAU Firma Budowlana – Nadzory, Wykonawstwo ze Zgierza, nadzór inwestorski w specjalności budowlanej, Przedszkole nr 3, kwota: 3 321,00 zł brutto;

Jerzy Jakubowski Zakład Usług Budowlanych „JAKBUD”, z Piotrkowa Tryb., nadzór w specjalności instalacyjnej, wod.-kan., Przedszkole nr 3, kwota 5 535,00 zł brutto;

Andrzej Taudul ANDRE.TAU Firma Budowlana – Nadzory, Wykonawstwo ze Zgierza, nadzór inwestorski w specjalności budowlanej, Szkoła Podstawowa nr 3, kwota: 4 600,20 zł brutto;

Jerzy Jakubowski Zakład Usług Budowlanych „JAKBUD”, z Piotrkowa Tryb., nadzór w specjalności instalacyjnej, wod.-kan., Szkoła Podstawowa nr 3, kwota: 5 535,00 zł brutto;

Jerzy Jakubowski Zakład Usług Budowlanych „JAKBUD”, z Piotrkowa Tryb., nadzór w specjalności instalacyjnej, wod.-kan., Szkoła Podstawowa nr 1, kwota 6 150,00 zł brutto;

Andrzej Taudul ANDRE.TAU Firma Budowlana – Nadzory, Wykonawstwo ze Zgierza, nadzór inwestorski w specjalności budowlanej, Szkoła Podstawowa nr 1, kwota 5 999,94 zł brutto.

 

 

Miasto Brzeziny realizuje projekt pn. Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Celem projektu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez realizację przedsięwzięć ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych
za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisję gazów cieplarnianych.

Projekt obejmuje polega na przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z terenu Miasta Brzeziny:

•            Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach

•            Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach (przekształconej z Gimnazjum)

•            Przedszkola nr 3 w Brzezinach

W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace termomodernizacyjne:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

- ocieplenie podłogi sportowej sali gimnastycznej wraz z korytarzem,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż obróbek blacharskich,

- wykonanie robót odtworzeniowych,

- modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.

- modernizacja istniejącego źródła ciepła (budowa węzła cieplnego - miejska sieć ciepłownicza).

Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej,

- docieplenie stropodachu budynku łącznika wraz z nową instalacją odgromową budynku łącznika,

- ocieplenie podłogi sportowej sali gimnastycznej,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż rynien i rur spustowych,

- montaż obróbek blacharskich,

- wykonanie robót odtworzeniowych,

- modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.,- modernizacja instalacji wewnętrznej c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.

Przedszkole nr 3 w Brzezinach

- docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,

- docieplenie stropodachu łącznie,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż rynien i rur spustowych,

- montaż obróbek blacharskich,

- wykonanie robót odtworzeniowych,

- montaż instalacji odgromowej,

- montaż instalacji elektrycznej,

- modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.,

- modernizacja instalacji wewnętrznej c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.,

- modernizacja istniejącego źródła ciepła (budowa węzła cieplnego - miejska sieć ciepłownicza),

- przyłącze sieci cieplnej.

Zrealizowanie wymienionych prac termomodernizacyjnych umożliwi osiągnięcie zakładanych celów projektu poprzez:

•   poprawę efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 959 695,51 kWh/rok,

•   poprawę jakości powietrza atmosferycznego poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych
o 300,88 ton równoważnika CO2 rocznie.

 

Całkowita wartość projektu:     4 438 674,10 PLN

Dofinansowanie z EFRR:             3 074 905,47 PLN


 

Miasto Brzeziny zakończyło realizację projektu ujętego w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) pn. Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła
w Brzezinach
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Celem projektu było zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez realizację przedsięwzięć ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych
za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisję gazów cieplarnianych.

Projekt polegał na przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z terenu Miasta Brzeziny:

•             Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach

•             Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach (przekształconej z Gimnazjum)

•             Przedszkola nr 3 w Brzezinach

W ramach projektu wykonane zostały następujące prace termomodernizacyjne:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

- ocieplenie podłogi sportowej sali gimnastycznej wraz z korytarzem,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż obróbek blacharskich,

- wykonanie robót odtworzeniowych,

- modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.

- modernizacja istniejącego źródła ciepła (budowa węzła cieplnego - miejska sieć ciepłownicza).

Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej,

- docieplenie stropodachu budynku łącznika wraz z nową instalacją odgromową budynku łącznika,

- ocieplenie podłogi sportowej sali gimnastycznej,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż rynien i rur spustowych,

- montaż obróbek blacharskich,

- wykonanie robót odtworzeniowych,

- modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.,- modernizacja instalacji wewnętrznej c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.

Przedszkole nr 3 w Brzezinach

- docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,

- docieplenie stropodachu łącznie,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż rynien i rur spustowych,

- montaż obróbek blacharskich,

- wykonanie robót odtworzeniowych,

- montaż instalacji odgromowej,

- montaż instalacji elektrycznej,

- modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.,

- modernizacja instalacji wewnętrznej c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.,

- modernizacja istniejącego źródła ciepła (budowa węzła cieplnego - miejska sieć ciepłownicza),

- przyłącze sieci cieplnej.

Całkowita wartość projektu:     4 438 674,10 PLN

Dofinansowanie z EFRR:              3 074 905,47 PLN

 

 Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej