Fundusze europejskie i krajowe

 

 

 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach – etap II

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Utworzenie Centrum aktywności 60+ – dzienny dom seniora w Andrespolu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PEWNY  START

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny - Etap 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przedszkole oknem na świat

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

E-aktywni mieszkańcy – podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Zaginione Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Program Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze rady na odpady” realizowany w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Przebudowa drogi gminnej nr 121255E - ul. Traugutta w Brzezinach


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------


 

„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

 


Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w BrzezinachZdalna Szkoła + w Brzezinach


 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska w Brzezinach,

 

 

 

 

 

Zakup sprężarki współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach


Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej