Fundusze europejskie i krajowe

 

 

 

 Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zaginione Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Program Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze rady na odpady” realizowany w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Przebudowa drogi gminnej nr 121255E - ul. Traugutta w Brzezinach


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------


 

„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

 


Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w BrzezinachZdalna Szkoła + w Brzezinach


 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska w Brzezinach,

 

 

 

 

 

Zakup sprężarki współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach___________________________________________________________________________________________

 

 

ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA W 2021 ROKU MIEJSC OPIEKI DLA 43 DZIECI W ŻŁOBKU MIEJSKIM MALUCH W BRZEZINACH, PRZY UL. FREDRY 2A, 95-060 BRZEZINY

 

 _____________________________________________________________________________________________

Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Cyfrowa gmina

 ______________________________________________________________________________________________

 

 

 

Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach

______________________________________________________________________________________________

 

Poprawa jakości dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny poprzez remont ulicy Spacerowej

 

 ______________________________________________________________________________________________

 

Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Brzeziny dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej