Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Brzezinach

Gimnazjum im Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach

ul. Bohaterów Warszawy 4

95-060 Brzeziny

tel. 46 874 24 42

e-mail: [email protected]

www.gimbrzeziny.szkoly.lodz.pl

 

Dyrektor szkoły: Michał Gołąbek

 

Gimnazjum im Władysława ST. Reymonta w Brzezinach to szkoła, która od trzynastu lat, kształcąc i wychowując pokolenia młodych Brzezinian, z nieustającym powodzeniem łączy sukcesy i rozwój swoich wychowanków, absolwentów i kadry nauczycielskiej z rozwojem i sukcesami miasta, gminy i powiatu.
Po ponad dekadzie inspirującej i efektywnej pracy społeczność Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Brzezinach jest nie tylko integralną częścią środowiska lokalnego i jego dynamiczną awangardą, ale też trwałym i istotnym spoiwem naszej małej ojczyzny z wielką wspólnotą – zjednoczoną Europą. Gimnazjum w Brzezinach może poszczycić się wieloma sukcesami na szczeblu nie tylko powiatowym, ale również wojewódzkim i krajowym. Utrwaliliśmy także istotną pozycję Szkoły w grupie instytucji najbardziej aktywnych i zaangażowanych w promocję Ziemi Brzezińskiej w województwie i w kraju. Rozgłos i szacunek w środowiskach oświatowych w całej Polsce przyniosły Gimnazjum w Brzezinach takie sukcesy jak: uzyskanie przez uczniów Gimnazjum tytułów 26 finalistów i 10 laureatów olimpiad przedmiotowych w jedenastoletniej historii tych zmagań na etapie gimnazjalnym; VII miejsce w finałach ogólnopolskiego konkursu interdyscyplinarnego „Liga XXI wieku’’ organizowanego przez Uniwersytet Warszawski i  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (2001), I miejsce wśród  gazetek szkolnych z terenu całego województwa łódzkiego w IV Wojewódzkim Konkursie Gazetek Szkolnym „ Gimnazjalni Żurnaliści” (2002), II miejsce w V Wojewódzkim konkursie gazetek szkolnych „Gimnazjalni Żurnaliści” (2004), I miejsce w między powiatowej olimpiadzie interdyscyplinarnej „Gimnazjada” (2004), zwycięstwo w ogólnopolskim plebiscycie na najpopularniejszą osobowość szkolną w programie telewizyjnym TVP1 „Rower Błażeja” (2004), uzyskanie akcesu i udział w prestiżowym programie UE „Socrates- Comenius”, I miejsce w VI finale wojewódzkiego konkursu gazetek szkolnych „Gimnazjalni Żurnaliści” (2005), uzyskanie tytułu laureata oraz zajęcie II i III miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie „Olimpus” z fizyki (2008), zdobycie 5 wyróżnień w ogólnopolskim konkursie: „Zostań przyjacielem ziemi” (2008), I miejsce w wojewódzkim konkursie fizycznym „Dachy Europy” dla szkół średnich i gimnazjów (2009), dla 3 uczniów w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Tęcza” (2009), I miejsce na najlepszą prezentację szkoły w wojewódzkim konkursie gazetek szkolnych „Gimnazjalni Żurnaliści” (2009).
Od lat jesteśmy w czołówce polskich szkół osiągających najlepsze wyniki w uczniowskim sporcie; potwierdzają ten fakt uzyskanie wyróżnienia Kuratora Oświaty dla jednej z najlepszych szkół w województwie łódzkim w działalności sportowej (2007) oraz liczne sukcesy naszych wychowanków w wielu dyscyplinach na wszystkich szczeblach: I miejsce w wojewódzkich mistrzostwach gimnazjum w hokeju na trawie (2004), I miejsce w wojewódzkich mistrzostwach gimnazjum w hokeju na trawie (2006), I miejsce w mistrzostwach rejonu i województwa łódzkiego w unihokeju dziewcząt (2007), I miejsce w turnieju międzywojewódzkim hokeja na trawie dziewcząt (2007), I miejsce w wojewódzkim turnieju halowym hokeja na trawie dziewcząt (2007) i wiele innych.
Organizowane przez gimnazjalną młodzież i nauczycieli środowiskowe przedsięwzięcia uroczystych obchodów święta Dnia Edukacji Narodowej, ślubowania pierwszoklasistów, obchodów Święta Odzyskania Niepodległości, jasełka i uroczystości Wigilii szkolnej, akcje walentynkowe i wybory miss i mistera szkoły, Bale Gimnazjalisty, rozliczne konkursy recytatorskie, plastyczne, literackie i fotograficzne, plebiscyty na najbardziej popularnego nauczyciela, akcje charytatywne, udział w obchodach Dni Ziemi Brzezińskiej i dziesiątkach innych imprez organizowanych przez samorząd terytorialny (Bogusy, jasełka, obchody rocznic narodowych i świąt państwowych, akcje proekologiczne i profilaktyczne), rocznice i akademie papieskie, miejskie obchody Roku Słowackiego, maratony czytania, cykl konkursów „Kuźnia talentów”, wernisaże młodych plastyków, nieustająca aktywność sportowa gimnazjalistów na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, a także współorganizacja licznych uroczystości i udział w konkursach organizowanych przez regionalne i lokalne instytucje kulturalne i stowarzyszenia – stały się niezbywalnym i ważnym składnikiem życia całej brzezińskiej wspólnoty, a także utrwaliły pozycję społeczności uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Brzezinach jako kreatywnego, zintegrowanego, sprawnie realizującego swoje pasje i zadania edukacyjne środowiska szkolnego w regionie.

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej