Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Brzezinach

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach

ul. Bohaterów Warszawy 4

95-060 Brzeziny

tel. 46 874 24 42

sp3_brzeziny@interia.pl

www.sp3brzeziny.wicom.pl

 

Dyrektor szkoły: Jolanta Nielepkowicz

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej