Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny

 

 

 

 

Miasto Brzeziny informuje, iż zadanie pn. „Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 1.025.978, 27 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 765.072,00 PLN
Forma dofinansowania: dotacja.

Opis zakresu projektu: Przedmiotem projektu jest budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych o mocy poniżej 40 kW na budynkach użyteczności publicznej, należących do Miasta Brzeziny. Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na obiektach:
-  Urzędu Miasta Brzeziny
-  Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach
-  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach
-  Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Brzezinach
-  Przedszkolu nr 1 w Brzezinach.


Link do strony WFOŚiGW w Łodzi:  www.wfosigw.lodz.pl

 

 

Burmistrz Miasta Brzeziny

/-/ Marcin PlutaINFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE STRONY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

 

 

 

Miasto Brzeziny informuje, iż zadanie pn. „Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Wartość ogólna zadania: 1.113.848,69 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 765.072,00 PLN

Forma dofinansowania: dotacja.

 

Opis zakresu projektu: Przedmiotem projektu jest budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych o mocy poniżej 40 kW na budynkach użyteczności publicznej, należących do Miasta Brzeziny. Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na obiektach:

-  Urzędu Miasta Brzeziny

-  Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach

-  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach

-  Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Brzezinach

-  Przedszkolu nr 1 w Brzezinach.

 

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl


 Brzeziny, dnia 11 grudnia 2015r.

Burmistrz Miasta Brzeziny

/-/ Marcin Pluta

 


Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej