Insygnia

Herb

Herb Miasta Brzeziny

 


Flaga

Flaga Miasta Brzeziny

 


Hejnał

 

pobierz plik dźwiękowy

 


Sztandar

Sztandar Miasta Brzeziny ma postać dwustronnego kwadratowego, haftowanego materiału o wymiarach 100 cm na 100 cm z 5 cm obszyciem złotą frędzlą na trzech krawędziach.

 

Sztandar Miasta Brzeziny

Stronę główna tj. samorządową sztandaru tworzy kremowy płat materiału. Na środku płata umieszczony jest herb Miasta Brzeziny ustanowiony w dn. 10 listopada 1990 r. Nad tarczą herbową umieszczony został napis MIASTO, a pod tarczą łuku – BRZEZINY. Po bokach herbu umieszczone są daty roczne, po lewej stronie data 1139, a po prawej 1364 – haftowane złota nicią literami i cyframi o wysokości 7 cm. Dodatkowy element wypełniający puste przestrzenie stanowi ornament roślinny w postaci gałązek brzozowych – wyhaftowany w czterech narożnikach płata na stronie głównej sztandaru.

 

Sztandar Miasta Brzeziny

Stronę odwrotną sztandaru, czyli państwową tworzy czerwony płat materiału, na środku którego umieszczone zostało godło państwowe – Orzeł Biały. Dodatkowy element wypełniający puste przestrzenie to ornament roślinny w postaci gałązek brzozowych, umieszczony w czterech narożnikach płata sztandaru.

Drzewce sztandaru wykonane z drewna z okuciami zwieńczone jest mosiężną głowicą przymocowaną do drzewca za pomocą gwintu. Głowice tworzy mosiężna kula o wysokości 9,5 cm. Poniżej głowicy, na drzewcu sztandaru umieszczony jest pierścień mosiężny z datą 2013, wskazujący na rok ufundowania sztandaru. Drzewce sztandaru o wysokości 220 cm i przekroju okrągłym (średnica 4 cm) wykonane jest z drewna dębowego o barwie naturalnej. Drzewce składa jest z dwóch części i jest skręcane z wykorzystaniem gwintu. Łączenie dwóch części drzewca znajduje się na wysokości dolnego brzegu płata sztandaru i zamaskowane jest mosiężną tuleją. Drzewce sztandaru od dołu zakończone jest mosiężnym okuciem. Do drzewca mogą być przybijane tzw. gwoździe pamiątkowe w postaci mosiężnych tarcz herbowych o wysokości 4,5 – 5 cm.

Szarfa sztandaru w barwach Miasta Brzeziny tj. biało – czerwono - zielonych o szerokości 10 cm i proporcjach właściwych dla symboliki miejskiej (zawiązana w kokardę) umieszczona jest poniżej głowicy sztandaru po stronie głównej (samorządowej) płata sztandaru. Jej oba końce sięgają do dolnego brzegu płata i są zakończone frędzlą złotą o długości 5 cm, a w celu wyrażenia żałoby powyżej kokardy dopina się czarną wstęgę (krępa) bez zakończenia frędzlą.
Szarfy w barwach miasta Brzeziny o szerokości 10 cm. Z frędzlą złotą o długość 5 cm na końcach będą wykorzystywane przez członków pocztu sztandarowego.
Podczas uroczystości żałobnych członkowie pocztu sztandarowego używają szarf koloru czarnego.

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej