Kalendarium samorządowe

Co środa w pokoju nr 127 Urzędu Miasta Brzeziny (I piętro) od godz. 16:00 dyżurować będą:

Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodnicząca Rady

przyjmują interesantów


w przedostatni czwartek miesiąca w godz. 16 - 17 w biurze Rady Miasta p. 127 na I piętrze Urzędu Miasta Brzeziny. Istnieje także możliwość telefonicznego umówienia się na rozmowę u inspektora obsługującego Radę Miasta w godz. pracy ( 8 - 16) pod nr tel. 46 874 22 24 w. 127.

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej