Kalendarium samorządowe

 

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny

 

Grzegorz Maślanko

 

 

będzie pełnił dyżur w dniu 06.05.2020 roku

 

w Urzędzie Miasta Brzeziny

 

na I p. w pokoju 128 w godz. 1600-1800

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej