Komisje Rady Miasta

Komisja Rewizyjna

Dorota Sobińska-Chruścielewska – Przewodnicząca komisji

Adam Durański

Marek Matyszczak

Anna Maria Sokołowska


 

Komisja Spraw Społecznych

Daniel Radosław Szymczak – Przewodniczący komisji

Dariusz Krzysztof Guzek

Przemysław Adam Maślanko

Roman Kornecki

Małgorzata Polewczak


 

Komisja Finansowo Budżetowa

 Marek Matyszczak       – Przewodniczący komisji

Tadeusz Barucki

 

Marieta Katarzyna Rdesińska

 

Ilona Redlińska

 

Dorota Sobińska-Chruścielewska

 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 

Przemysław Adam Maślanko – Przewodniczący komisji

Dariusz Krzysztof Guzek

Roman Janusz Kornecki

Małgorzata Polewczak

Ilona Redlińska

Krzysztof Sienkiewicz

Anna Maria Sokołowska

 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego


Adam Durański

Marek Matyszczak

Grzegorz Piotr Maślanko

Marieta Katarzyna Rdesińska

Dorota Sobińska-Chruścielewska

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Marieta Katarzyna Rdesińska – Przewodnicząca komisji

Dorota Sobińska-Chruścielewska

Anna Maria Sokołowska

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej