Komisje Rady Miasta

Komisja Rewizyjna

Dorota Tomczak-Dratkiewicz– Przewodnicząca komisji

Marek Matyszczak - Wiceprzewodniczący komisji

Adam Durański

Janusz Nowański

Anna Maria Sokołowska

 


 

Komisja Spraw Społecznych

Daniel Radosław Szymczak – Przewodniczący komisji

Dariusz Krzysztof Guzek

Przemysław Adam Maślanko

Małgorzata Polewczak


 

Komisja Finansowo Budżetowa

 Marek Matyszczak       – Przewodniczący komisji

Tadeusz Barucki

 

Marieta Katarzyna Rdesińska

 

Ilona Redlińska

 

 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 

Przemysław Adam Maślanko – Przewodniczący komisji

Dariusz Krzysztof Guzek

Małgorzata Polewczak

Ilona Redlińska

Krzysztof Sienkiewicz

Anna Maria Sokołowska

 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego


Adam Durański

Marek Matyszczak

Grzegorz Piotr Maślanko

Marieta Katarzyna Rdesińska

Dorota Sobińska-Chruścielewska

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Marieta Katarzyna Rdesińska – Przewodnicząca komisji

Dorota Sobińska-Chruścielewska

Anna Maria Sokołowska

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej