Komisje Rady Miasta

Komisja Rewizyjna

 1. Tadeusz Klimczak  - Przewodniczący komisji
 2. Ilona Skipor - Wiceprzewodnicząca komisji
 3. Grzegorz Maślanko
 4. Grażyna Pietrasik
 5. Maciej Sysa

 

Komisja Spraw Społecznych

 1. Daniel Szymczak - Przewodniczący
 2. Zbigniew Bączyński
 3. Andrzej Kurczewski
 4. Przemysław Maślanko
 5. Maciej Sysa

 

Komisja Finansowo Budżetowa

 1. Jakub Piątkowski - Przewodniczący
 2. Tadeusz Barucki
 3. Krzysztof Jeske
 4. Grzegorz Kędzia
 5. Zofia Krawczyk

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Przemysław Maślanko - Przewodniczący
 2. Krzysztof Jeske
 3. Zofia Krawczyk
 4. Dariusz Guzek

 

 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego

 1. Grzegorz Maślanko - Przewodniczący
 2. Dariusz Guzek
 3. Andrzej Kurczewski
 4. Grażyna Pietrasik
 5. Daniel Szymczak
 6. Ilona Skipor

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej