Konkursy, działania

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok

calendar 27-05-2020

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej