Konkursy, działania

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny

calendar 15-01-2021

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny

 

pełna treść Zarządzenia

wzór oferty

wzór sprawozdania

klauzula RODO

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej