Konkursy, działania

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie ws

calendar 21-01-2021

Zarządzenie Nr 9/2021

Burmistrza Miasta Brzeziny

z dnia 14 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
Pełna treść Zarządzenia Nr 9_2021 z dnia 14 stycznia 2021

Wzór oferty organizacje pozarządowe 2021

Wzór sprawozdania organizacje pozarządowe 2021

RODO organizacje pozarządowe 2021

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej