Konkursy, działania

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny

calendar 26-02-2021

 

Burmistrz Miasta Brzeziny dokonał w dniu 23 lutego 2021 r. rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęło 6 ofert zgłoszonych przez podmioty uprawnione na łączną kwotę wnioskowanych dotacji w wysokości: 195.414,11 zł. Do oceny merytorycznej zakwalifikowały się wszystkie oferty. Dofinansowanie uzyskało 5 ofert zgłoszonych przez 5 podmiotów. Miasto Brzeziny na realizację zadań publicznych objętych otwartym konkursem ofert zabezpieczyło w budżecie kwotę 150.000,00 zł. Informacje na temat zawierania umów udzielane są pod nr telefonu: 46 874 31 02 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

 

Lp.

Nazwa zadania

Lp.

Nazwa oferenta

Wysokość otrzymanego wsparcia

1.

Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny (zabezpieczona kwota w budżecie – 150.000,00 zł.).

1.

Akademia Sztuk Walki – FIGHT AND WIN

7.000,00 zł

2.

KS „Hokej-Start-Brzeziny”

56.500,00 zł

3.

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy

20.000,00 zł

4.

Brzeziński Klub Sportowy „START”

56.000,00 zł

5.

Klub Sportowy REKORD BRZEZINY

10.500,00 zł

6.

Uczniowski Klub Sportowy „Inter-Solar”

0,00 zł

 

 

 

Załącznik: Pełna treść zarządzenia

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej