Konkursy, działania

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie polityki społecznej -

calendar 18-08-2021

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie polityki społecznej

 

 

Pełna treść oferty

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej