Konkursy, działania

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe

calendar 14-04-2022

 

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe


Pełna treść

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej