Konkursy, działania

Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2016r.

calendar 22-01-2016

Zarządzenie Nr 6/2016

Burmistrza Miasta Brzeziny

z dnia 21 stycznia 2016r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2016 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

PLIKI DO POBRANIA:
zarzadzenie_6-.pdf
Zarządzenie Nr 6
wzor_oferty_2.doc
Wzór oferty
sprawozdanie_2.doc
Sprawozdanie
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej