Konkursy, działania

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego przy zastosowaniu trybu uproszczonego

calendar 19-04-2016

Więcej informacji w tym skan oferty znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Data złożenia oferty: 18-04-2016 r.
Data publikacji oferty: 19-04-2016 r.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej