Konkursy, działania

Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 marca 2017 r.

calendar 01-03-2017

Zarządzenie Nr  30/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2017 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

Pełna treść zarządzenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej