Konkursy, działania

Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Miasta Brzeziny z 16 czerwca 2017r.

calendar 19-06-2017

ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

 

Wiecej informacji i formularzy http://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/organizacje-pozarzadow/9463,ogloszenie-o-drugim-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-w-2017-r-zadan-public.html

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej