Konkursy, działania

Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 czerwca 2017r.

calendar 19-06-2017

ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na realizacje w 2017r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny.

 

 

Więcej informacji i formularzy http://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/organizacje-pozarzadow/9464,ogloszenie-o-drugim-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-w-2017r-zadania-publi.html

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej