Konkursy, działania

Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 lipca 2017 r.

calendar 17-07-2017

pełna treść

http://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/organizacje-pozarzadow/9617,Zarzadzenie-Nr-1182017-Burmistrza-Miasta-Brzeziny-z-dnia-12-lipca-2017-r.html

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej