Konkursy, działania

Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 września 2016 roku

calendar 19-09-2016

http://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/organizacje-pozarzadow/8528,Zarzadzenie-Nr-1212016-Burmistrza-Miasta-Brzeziny-z-dnia-12-wrzesnia-2016-roku.html

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej