Konkursy, działania

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie "Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej"

calendar 30-04-2019

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie "Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej"

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej