Konkursy, działania

Zarządzenie sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny

calendar 11-10-2019

Zarządzenie Nr 232/2019
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny

 

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej