Konkursy, działania

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny

calendar 23-12-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny.
Pełna treść zarządzenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Kluzula Informacyjna

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej