Konsultacje społeczne projektu

Pracujemy nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny obejmującego teren targowiska miejskiego i jego otoczenia.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących zmian w przestrzeni rynku. Konsultacje będą trwały od końca sierpnia do końca września 2018 roku.

Formy konsultacji

Konsultacje przeprowadzimy za pomocą ankiety internetowej i papierowej oraz spotkania warsztatowego, które zorganizujemy 7 września.

Dodatkowo będzie działał punkt konsultacyjny w Urzędzie Miasta w godzinach dostosowanych do potrzeb pracujących.

Informacje o konsultacjach

O szczegółach konsultacji poinformujemy po 20 sierpnia za pośrednictwem strony internetowej https://brzeziny.pl/przestrzen_od_nova.php, na Facebooku https://www.facebook.com/Brzeziny/ oraz w lokalnej gazecie BIS, a także plakatów i ulotek dystrybuowanych w najbardziej popularnych miejscach miasta.

Kto może wziąć udział?

Do udziału w konsultacjach szczególnie zachęcamy przedsiębiorców, osoby robiące zakupy na rynku, radnych, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, lokalne grupy dyskusyjne itp. - czyli wszystkich zaiteresowanych przestrzenią rynku miejskiego i jego otoczenia.

Raport z konsultacji

Po zakończeniu konsultacji opracujemy i opublikujemy raport, w którym zawrzemy wszystkie zagadnienia poruszane podczas konsultacji.

Chcemy podkreślić, że te konsultacje organizujemy już na pierwszym etapie opracowania zmiany miejscowego planu. Tak więc zebrane głosy będą dokładnie analizowane przez zespół projektowy odpowiedzialny za stworzenie nowego dokumentu - projektu planu, który następnie zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 46 874 22 24

Prace dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestreznnego miasta Brzeziny obejmującego tereny targowiska miejskiego i jego otoczenia rozpoczęto na podstawie uchwały Nr XXV/164/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Lasockich, Mickiewicza i Modrzewskiego zmienionej uchwałami Rady Miasta Brzeziny: Nr XLI/280/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku i Nr L/366/2018 z dnia 28 marca 2018 roku. 

Uchwała do pobrania

*Mapa jest mapą poglądową. Dokładny obszar objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępny jest w Uchwale Rady Miasta.

Obowiązujące dokumenty planistyczne (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) dla terenu objętego projektem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem www.bip.brzeziny.pl w zakładce Plany i programy oraz na portalu mapowym www.mapa.inspire-hub.pl/#/brzeziny.

Konsultaje organizujemy w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji", do którego Miasto Brzeziny przystąpiło w 2016 roku. Zadaniem projektu jest wspieranie samorządów w konsultowaniu dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców. Z Miastem Brzeziny współpracują eksperci z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundacji Napraw Sobie Miasto.

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej