Konto bankowe

Bank Spółdzielczy w Andrespolu
45 8781 0006 0040 0031 2000 0010

 

Konto bankowe do celów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Bank Spółdzielczy w Andrespolu
67 8781 0006 0040 0031 2000 0390


Konto bankowe do celów wpłat za węgiel 

71 8781 0006 0040 0031 2000 1870


Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej