Miasta partnerskie


Napisali o naszej współpracy:

  1. Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego Brukseli
    w artykule Narodziny "Europejskiej Sieci Szkół o Europie"
    (http://bruksela.lodzkie.pl)
  2. L'École de l'Europe
    w artykule Saint Alban exports the School of Europe in Poland
    (http://ecoledeleurope.com)

 

 

Projekt "Pamięć europejska"

Pełna treść dokumentu

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej