Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach
ul. św. Anny 36
95-060 Brzeziny
tel. 46 874 21 93
e-mail: biblioteka@mbp-brzeziny.eu
www.mbp-brzeziny.eu

Dyrektor biblioteki: Danuta Bączyńska

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach działa w oparciu o ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 z póź. zmianami) oraz Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach nadany Uchwałą Rady Miasta Brzeziny Nr XXVI/2/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach - z późniejszymi zmianami. Biblioteka jest placówką kultury, której zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Prawo korzystania z biblioteki ma charakter powszechny, na zasadach określonych w ustawie. MBP w Brzezinach stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną otwartą na współpracę z instytucjami i organizacjami w środowisku, a także poza nim. Zaspokaja potrzeby czytelnicze, informacyjne i kulturalne w szerokim rozumieniu tego słowa. W 2011 roku, podobnie jak w latach poprzednich, placówka pełniła zadania biblioteki powiatowej koordynując m.in. pracę pięciu bibliotek gminnych działających na terenie Powiatu Brzezińskiego. Powiat Brzeziński działając w porozumieniu z Miastem Brzeziny przeznaczył na realizację tego zadania 7000 zł. To właśnie w takich miejscowościach do 15 tyś mieszkańców, jakim są też Brzeziny biblioteka jest nie tylko wypożyczalnią książek, ale także, a może przede wszystkim, oknem na świat, często jedynym promotorem kultury i wiedzy. Placówka pełni zadania biblioteki powiatowej – koordynując m.in. pracę pięciu bibliotek gminnych działających na terenie Powiatu Brzezińskiego. Dla zaspokajania szczególnych potrzeb naszych czytelników sprowadzano książki w ramach wypożyczeń między bibliotecznych również z bibliotek uniwersyteckich najczęściej z Łodzi, Warszawy, Torunia, Krakowa, Lublina. W ubiegłym roku podobnie jak w latach poprzednich prowadzona była komputerowa obsługa czytelników, możliwa dzięki programowi bibliotecznemu SOWA, którym dysponujemy.Prowadzone były prace przy tworzeniu bibliografii regionalnej dokumentującej życie społeczne i kulturalne miasta i powiatu. W placówce działały też Punkt Informacji Turystycznej i Punkt Informacji Europejskiej. Biblioteka aktywnie współpracowała m. in. ze szkołami, przedszkolami, Muzeum Regionalnym, Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”, Szkołą Muzyczną, Świetlicą Środowiskową - Świetlik.

Z bogatej oferty na szczególną uwagę zasługiwała działalność wystawiennicza. Były to głównie wystawy   edukacyjne,  popularyzujące  dorobek  sławnych ludzi, np.     artystów   malujących ustami i nogami, najważniejszych wydarzeń literackich w Polsce i na świecie, upamiętniające rocznice narodzin i śmierci pisarzy. Na bazie tych wystaw   odbywały się prelekcje, lekcje biblioteczne, wycieczki i dyskusje tematyczne. Biblioteka   poświęciła  wiele czasu i    uwagi najmłodszym   czytelnikom, zapewniając im ciekawe formy  pracy i zabawy  integracyjne, kontynuowała  akcję  czytania dzieciom, upatrując w nich przyszłych swoich  czytelników.  W bibliotece  gościli m. in. konsulowe i średniowieczni  rycerze, pisarze i aktorzy np. Wojciech Siemion, powszechnie znana z mediów lekarz weterynarii, wielka propagatorka miłości  do  przyrody, autorka  poczytnych publikacji o zwierzętach i środowisku naturalnym dr Dorota Sumińska i pracownicy  ZOO ze   swymi pupilami.  Organizowaliśmy konkursy plastyczne,  poetyckie i okolicznościowe. Przy bibliotece  działał Klub Słoneczko dla  najmłodszych czytelników.  Zapewnialiśmy naszym czytelnikom bezpieczne i edukacyjne spędzenie ferii zimowych i aktywny wypoczynek letni, który z roku  na    rok  cieszy  się coraz  większym   zainteresowaniem.  Za wykazywaną i docenianą aktywność biblioteka, jako jedna z kilkunastu z kraju i kilku z Europy, została zaproszona do udziału w  międzynarodowej  konferencji  w Toruniu, która odbyła  się w  dniach 17-19 listopada 2008. Z powodzeniem zaprezentowaliśmy tam nasz dorobek w zakresie krzewienia czytelnictwa i kultury.

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej