Ogłoszenia i komunikaty

 • Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie VIII.3.3 calendar 13-06-2019

  Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 12 czerwca 2019 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

  Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Uwaga upały calendar 11-06-2019

  JAK PRZETRWAĆ UPAŁY

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • konkurs RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 calendar 31-05-2019

  Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektów w ramach konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w zakresie Poddziałania IX.1.2 ZIT (aktywizacja społeczno-zawodowa ZIT) na spotkanie informacyjne

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie IX.1.2 calendar 30-05-2019

  Szanowni Państwo,
  Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 28 maja 2019 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:
  Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zaproszenie na debatę calendar 24-05-2019

  3 czerwca 2019 r. w Centralnym Muzeum Włókiennictwa Sala 103C (Łódź, ul. Piotrkowska 282) odbędzie się debata wokół projektu „Rozporządzenia UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Brzezinach calendar 15-05-2019

  Burmistrz Miasta Brzeziny

  95-060 Brzeziny , ul. Sienkiewicza 16

  ogłasza  konkurs  na  kandydata  na  stanowisko 

  dyrektora Przedszkola Nr 1  w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 1 

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTO BRZEZINY ROK 2018 calendar 30-04-2019

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • UWAGA calendar 04-04-2019

  Brzeziński Informator Samorządowy nr 7 już na terenie naszego miasta oraz gminy. Koszt 1,50 zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zaproszenie na bezpłatne szkolenie calendar 03-04-2019

  Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zapraszamy na bezpłatne szkolenia poświęcone tematyce e-AKTA.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. calendar 15-03-2019

  Burmistrz Miasta Brzeziny, wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ) informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach,  prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Brzeziny za 2018 rok.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Uwaga pasażerowie calendar 14-03-2019

  Wprowadzono zmianę w rozkładzie jazdy autobusów MPK Łódź na linii 90C z uwagi na prowadzone  prace budowlane na ul. Rokicińskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 04-03-2019

  Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach, informuje mieszkańców miasta Brzeziny, że od dnia 7 i 8 marca 2019r. od godz. 7:00 rozpoczyna wstępne zamiatanie ulic miejskich.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 27-02-2019

  Wydział Spraw Obywatelskich informuje

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Miasto Brzeziny ogłasza nabór do projektu calendar 18-02-2019

  E-aktywni mieszkańcy – podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny dofinansowany  w formie grantu ze środków Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020 (w ramach Osi Priorytetowej III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 14-02-2019

  W dniu 22 lutego 2019 r. o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców miasta w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z wymianą starych pieców i kotłów na paliwo stałe, zakupem i instalacją urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz termomodernizacją budynków jednorodzinnych, w ramach programu Czyste Powietrze.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Szanowni Państwo calendar 12-02-2019

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego za lata 2014 - 2018”. calendar 31-01-2019
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Uwaga pasażerowie calendar 31-01-2019

  Wprowadzono zmianę w rozkładzie jazdy autobusów MPK Łódź na linii 90C z uwagi na prowadzone  prace budowlane na ul. Rokicińskiej.
  W związku z powyższą zmianą rozkładu jazdy zostały wprowadzone przystanki „na żądanie” :
  •    Małczewska-Leśna (w obu kierunkach),
  •    Małczewska 37 ( w kier. Brzezin),
  •    Małczewska 28 (w kier. Łodzi)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja calendar 25-01-2019

  W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy znaczne ilości zużytych opon samochodowych oraz innych dzikich wysypisk porozrzucanych na terenie miasta.
  Urząd Miasta przypomina, że na terenie Miasta Brzeziny przy ul. Łódzkiej 35, działa  punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany PSZOK,  przyjmujący bezpłatnie odpady od mieszkańców naszego miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH calendar 08-01-2019
  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej