Ogłoszenia i komunikaty

 • ODBIÓR ŚWIĄTECZNYCH CHOINEK calendar 25-01-2023

  Od 27 stycznia 2023 r.  rozpoczynamy na terenie miasta objazdową, poświąteczną zbiórkę choinek. Drzewka, pozbawione elementów dekoracyjnych i plastikowych, należy wystawić we wskazanych poniżej terminach, do godziny 7 rano danego dnia, przy wiatach śmietnikowych, a w przypadku domów jednorodzinnych - w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. Choinek nie należy wkładać do środka pojemnika na bioodpady, ani do pojemników na odpady mieszane. Choinki w doniczce oraz z ziemią nie zostaną odebrane.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Rusza nabór wniosków na wykonanie prac przy zabytkach !!! calendar 13-01-2023

  W związku z naborem Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza nabór zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Program Czyste Powietrze calendar 27-12-2022

  Burmistrz Miasta Brzeziny Ilona Skipor w imieniu Miasta Brzeziny podpisała Porozumienie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o zasadach promocji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz jego realizacji na terenie miasta Brzeziny. Powstały Punk Konsultacyjno-Informacyjny wspiera i obsługuje wnioskodawców ww. Programu w procesie składania wniosków o podstawowy, podwyższonym oraz najwyższym poziomie dofinansowania. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców do Punktu, czynnego w środy i czwartki w godz. 15:00 do 16:00 oraz w piątki w godz. od 8:00 do 16:00, kontakt tel. do pracownika UMB zajmującego się m. in. pomocą w wypełnianiu wniosków ww. Programu - 46 874-77-49 lub 504 209 263, email: krzysztof.kotynia@brzeziny.pl .

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Akademia Liderów Województwa Łódzkiego calendar 06-12-2022

  Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zapraszają do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, który realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 30-11-2022

  Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Brzeziny lub/oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Brzeziny w roku 2023.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przypomnienie calendar 29-11-2022

  Obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba)
  lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej!

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE o naborze Partnerów do prac Komitetu Doradczego Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na lata 2021-2027 calendar 18-11-2022

  Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji wraz z Regulaminem i formularzem dostępne są pod linkiem: http://www.lom.lodz.pl/ogloszenia/

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OBWIESZCZENIE calendar 10-11-2022

  OBWIESZCZENIE o podjęciu przez Radę Miasta Brzeziny uchwały nr XLI/279/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., uchwały nr XLV/333/2021 z dnia 30 września 2021 r. oraz uchwały nr LXVII/459/2022 z dnia 27 października 2022 r.  zmieniających uchwałę nr XXV/163/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 27-10-2022

  Ogłoszenie dla właścicieli sklepów prowadzących sprzedaż m.in. podręczników, przyborów i pomocy szkolnych oraz stroju i obuwia sportowego zainteresowanych współpracą z Miastem Brzeziny w związku z udzieloną  pomocą materialną dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Określenie stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Brzeziny calendar 22-09-2022

  Zgodnie z zasadami polityki czynszowej Miasta Brzeziny ustala się miesięczną stawkę bazową czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, która pozwoli utrzymać lokale w stanie technicznym, co najmniej niepogorszonym, przeprowadzić bieżące naprawy oraz umożliwi sprawne administrowanie zasobami.
  Stawki czynszu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustala Burmistrz Miasta Brzeziny, w drodze zarządzenia w oparciu o zasady określone w uchwale nr XLVI/349/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 października 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 01-09-2022

  Szanowni Mieszkańcy Brzezin,
  zapraszamy na konsultacje dotyczące projektowanej
  OBWODNICY BRZEZIN w ciągu drogi krajowej nr 72.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Obwieszczenie calendar 11-08-2022

  OBWIESZCZENIE


  o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 29-07-2022

  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje Mieszkańców Miasta, że w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godzinie 17:00 realizując obowiązek prowadzenia treningów systemu ostrzegania i alarmowania oraz w hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego w 78 rocznicę jego wybuchu zostanie wyemitowany w czasie jednej minuty ciągły dźwięk syren.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zmiany trasy i rozkładu jazdy autobusu 53B calendar 28-07-2022

  Od 1 sierpnia ulegają zmianie trasa i rozkład jazdy autobusów komunikacji międzygminnej linii 53 B. Ma to związek z kontynuacją prac ziemnych na odcinku ul. Lasockich w kierunku ul. Nadrzecznej dot. nowej nitki kanalizacji deszczowej.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 27-07-2022

  Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Brzeziny

   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZAPYTANIE OFERTOWE calendar 07-07-2022

  Wykonanie bilansu energetycznego i karty planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego podczas realizacji zadania pn:  

                                                                                                            
  „Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach”

  Czytaj więcej

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przypomnienie calendar 04-07-2022

  Szanowni Mieszkańcy,
  Minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składają deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).  
  Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:
   
  ·  dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
  ·  dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia,
  ·  dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.
   
  To oznacza, że nadal przyjmujemy i wprowadzamy deklaracje do CEEB!
   
  Ponadto przypominamy, że pracownicy gmin na wprowadzenie do CEEB już otrzymanych deklaracji papierowych, mają 6 miesięcy od dnia ich złożenia.

  To oznacza, że proces wprowadzania deklaracji do systemu w gminach nadal trwa.
   
  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę GUNB.gov.pl wybrać przycisk CEEB. lub teraz kliknąć a ten link: info-CEEB


  CZYTAJ WIĘCEJ
 • UWAGA NA FALE UPAŁÓW calendar 30-06-2022

  W ZWIĄZKU Z UTRZYMUJĄCYMI SIĘ ORAZ PROGNOZOWANYMI  TAKŻE NA KOLEJNE DNI UPAŁAMI 2/3 STOPNIA, TJ. TEMPERATURĄ MAKSYMALNĄ POWYŻEJ 34°C, INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY PRZYPOMNIA O PODSTAWOWYCH ZASADACH FUNKCJONOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI UWZGLĘDNIAJĄC PONIŻSZE INFORMACJE:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OBWIESZCZENIE calendar 30-06-2022

  OBWIESZCZENIE


  o podjęciu przez Radę Miasta Brzeziny uchwały nr XLI/279/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz uchwały nr XLV/333/2021 z dnia 30 września 2021 r., zmieniających uchwałę nr XXV/163/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 14-06-2022

  Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi poinformował, że zawiesza kursowanie autobusów linii 90B od dnia 20 czerwca br. Decyzja została podjęta w związku ze zmianą terminu budowy bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowych z ul. Brzezińską w Andrespolu. Kursowanie autobusu będzie zawieszone do czasu ponownego otwarcia dla ruchu ul. Brzezińskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej