Ogłoszenia i komunikaty

 • UWAGA. Zmiana organizacji ruchu calendar 26-05-2023

  "Od najbliższej  środy tj. 31.05.2023 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Lasockich w związku z planowanym układaniem masy bitumicznej. Zalecamy nie wjeżdżać w ul. Mickiewicza i ul. Staszica oraz ul. Głowackiego na odcinku od ul. Lasockich do ul. Modrzewskiego, gdyż będzie się to wiązać z dużymi utrudnieniami dla Państwa, jak również dla drogowców. W miarę możliwości przejazd będzie udostępniony - prosimy stosować się do nowego oznakowania oraz wskazań drogowców.
  W zależności od pogody utrudnienia potrwają 2 -7 dni."

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nabór do żłobka calendar 12-05-2023

  Na podstawie Zarządzenia Nr 81/2023 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 maja 2023 roku Żłobek Miejski „Maluch” w Brzezinach ogłasza nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Świadectwo energetyczne- nowy obowiązek od 28 kwietnia 2023 roku calendar 20-03-2023

  Świadectwo energetyczne budynku (certyfikat lub paszport energetyczny) jest to dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia.
  Od 28 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Konkurs calendar 17-03-2023

  Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza konkurs
  „PRZYWITAJMY PTAKI W PARKU MIEJSKIM W BRZEZINACH”
  i zaprasza uczniów brzezińskich szkół podstawowych do uczestnictwa w konkursie

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. calendar 14-03-2023

  Burmistrz Miasta Brzeziny, wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.) informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach,  prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  dokonał Obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta Brzeziny za 2022 rok oraz Okresowej oceny jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Brzezinach za 2022 rok.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Ogłoszenie calendar 02-03-2023

  Mieszkańcy Brzezin, uprawnieni do zakupu węgla po preferencyjnej cenie proszeni są o realizowanie transakcji. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 46 874 26 67 w celu weryfikacji uprawnienia i uzyskania informacji na temat procedury zakupu.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 1 marca br. rusza nabór do programu „Ciepłe Mieszkanie” calendar 27-02-2023

  Jeśli jesteś właścicielem lokalu mieszkalnego
  w budynku wielorodzinnym i chcesz wymienić źródło ciepła oraz jako element dodatkowy stolarkę okienną i drzwiową,
  ten komunikat jest dla Ciebie!!!
  Miasto Brzeziny zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie
  w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Brzeziny w sprawie ustalenia cennika usług CKF w Brzezinach calendar 14-02-2023

  w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego/boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012)

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • ODBIÓR ŚWIĄTECZNYCH CHOINEK calendar 25-01-2023

  Od 27 stycznia 2023 r.  rozpoczynamy na terenie miasta objazdową, poświąteczną zbiórkę choinek. Drzewka, pozbawione elementów dekoracyjnych i plastikowych, należy wystawić we wskazanych poniżej terminach, do godziny 7 rano danego dnia, przy wiatach śmietnikowych, a w przypadku domów jednorodzinnych - w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. Choinek nie należy wkładać do środka pojemnika na bioodpady, ani do pojemników na odpady mieszane. Choinki w doniczce oraz z ziemią nie zostaną odebrane.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Rusza nabór wniosków na wykonanie prac przy zabytkach !!! calendar 13-01-2023

  W związku z naborem Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza nabór zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Program Czyste Powietrze calendar 27-12-2022

  Burmistrz Miasta Brzeziny Ilona Skipor w imieniu Miasta Brzeziny podpisała Porozumienie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o zasadach promocji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz jego realizacji na terenie miasta Brzeziny. Powstały Punk Konsultacyjno-Informacyjny wspiera i obsługuje wnioskodawców ww. Programu w procesie składania wniosków o podstawowy, podwyższonym oraz najwyższym poziomie dofinansowania. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców do Punktu, czynnego w środy i czwartki w godz. 15:00 do 16:00 oraz w piątki w godz. od 8:00 do 16:00, kontakt tel. do pracownika UMB zajmującego się m. in. pomocą w wypełnianiu wniosków ww. Programu - 46 874-77-49 lub 504 209 263, email: krzysztof.kotynia@brzeziny.pl .

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Akademia Liderów Województwa Łódzkiego calendar 06-12-2022

  Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zapraszają do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, który realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 30-11-2022

  Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Brzeziny lub/oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Brzeziny w roku 2023.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Przypomnienie calendar 29-11-2022

  Obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba)
  lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej!

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE o naborze Partnerów do prac Komitetu Doradczego Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na lata 2021-2027 calendar 18-11-2022

  Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji wraz z Regulaminem i formularzem dostępne są pod linkiem: http://www.lom.lodz.pl/ogloszenia/

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OBWIESZCZENIE calendar 10-11-2022

  OBWIESZCZENIE o podjęciu przez Radę Miasta Brzeziny uchwały nr XLI/279/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., uchwały nr XLV/333/2021 z dnia 30 września 2021 r. oraz uchwały nr LXVII/459/2022 z dnia 27 października 2022 r.  zmieniających uchwałę nr XXV/163/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • OGŁOSZENIE calendar 27-10-2022

  Ogłoszenie dla właścicieli sklepów prowadzących sprzedaż m.in. podręczników, przyborów i pomocy szkolnych oraz stroju i obuwia sportowego zainteresowanych współpracą z Miastem Brzeziny w związku z udzieloną  pomocą materialną dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Określenie stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Brzeziny calendar 22-09-2022

  Zgodnie z zasadami polityki czynszowej Miasta Brzeziny ustala się miesięczną stawkę bazową czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, która pozwoli utrzymać lokale w stanie technicznym, co najmniej niepogorszonym, przeprowadzić bieżące naprawy oraz umożliwi sprawne administrowanie zasobami.
  Stawki czynszu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustala Burmistrz Miasta Brzeziny, w drodze zarządzenia w oparciu o zasady określone w uchwale nr XLVI/349/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 października 2021 r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • KOMUNIKAT calendar 01-09-2022

  Szanowni Mieszkańcy Brzezin,
  zapraszamy na konsultacje dotyczące projektowanej
  OBWODNICY BRZEZIN w ciągu drogi krajowej nr 72.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Obwieszczenie calendar 11-08-2022

  OBWIESZCZENIE


  o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej