Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe

calendar 23-02-2016

Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Świadczenie usługi dostępu do sygnału sieci Internet w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach Senior-WIGOR, 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, w oparci o dostarczone, zamontowane, skonfigurowane i uruchomione przez Wykonawcę nowe urządzenia dostępowe zapewniające połączenie wyznaczonych punktów ( 4 laptopy) do sieci Internet. Szkielet sieci oparty o trakty światłowodowe. Usługa dostępu do Internetu musi zapewniać minimalną przepustowość łącza na poziomie co najmniej 10/1/Mb/s. Dostęp musi być stały, całodobowy do sieci Internetowej. Przepustowość łącza nie może być uzależniona od ilości pobranych danych. W przypadku korzystania przez użytkowników na dostarczonym łączu z usług innych niż dostęp do Internetu, koszty z tym związane nie mogą obciążać użytkowników ani Zamawiającego. Wykonawca w okresie realizacji umowy jest zobowiązany do świadczenia usług serwisowych obejmujących rozwiązywanie problemów z dostępem do Internetu.


ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe

Karta oferty


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej