Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe

calendar 12-12-2016

Brzeziny, dnia  12.12.2016r.

 

OP.2630.2.2016

                       

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA PRZESYŁKI O MASIE WAGOWEJ DO 50G ORAZ POWYŻEJ 50G W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W 2017 ROKU DLA URZĘDU MIASTA BRZEZINY”

 

 

Pełna treść zapytania

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej