Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE

calendar 20-12-2016

Na podstawie § 11 ust 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie  rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje i wspieranie czytelnictwa  dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych z dnia 6 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667)


Burmistrz Miasta  Brzeziny
podaje do publicznej wiadomości listę szkół,
którym zostało udzielone wsparcie finansowe
w ramach dotacji udzielonej Miastu Brzeziny


na zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, ustanowionego uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

 

 

 

Pełna treść zawiadomienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej