Ogłoszenia i komunikaty

KOMUNIKAT

calendar 23-01-2017

KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta Brzeziny
dotyczący usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta Brzeziny w 2017 roku. Burmistrz Miasta Brzeziny informuje o przystąpieniu do opracowania wniosku o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,  na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Wniosek wymaga stworzenia listy osób, które z dofinansowania na demontaż i utylizację zdemontowanych materiałów chcą skorzystać w 2017 roku.
Wnioski złożone przez mieszkańców w 2016 roku zostały automatycznie przesunięte do realizacji w  2017 rok. 
Zainteresowane osoby powinny złożyć stosowny wniosek do  dnia 15 lutego 2017 roku  w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny,. Wzór wniosku oraz zasady udzielania dotacji dostępne są  na stronie internetowej www.ekologia.brzeziny.pl oraz w Urzędzie Miasta Brzeziny, III p., pok. 305 w godzinach pracy urzędu.
Informacje pod nr tel. 46 8742224 w. 317.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej