Ogłoszenia i komunikaty

Zapraszamy na spotkanie

calendar 08-02-2017

Program Ograniczenia Niskiej Emisji.


Zapraszamy na spotkanie 20 lutego 2017 r. o godzinie 16.30


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w  Łodzi uruchomił  programu priorytetowy pn. ,, Program Ograniczania Niskiej Emisji’’. Celem programu jest dofinansowanie zadań polegających na likwidacji indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Dofinansowaniem objęto również  podłączenia istniejących obiektów do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.
Aby poinformować mieszkańców jakie korzyści niesie PONE, zorganizowane zostanie pierwsze informacyjne spotkanie. Udział w nim potwierdził już między innymi Doradca Energetyczny, który będzie reprezentował WFOŚiGW w Łodzi. Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2017 r. o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16.
Zachęcamy mieszkańców miasta  zainteresowanych złożeniem wniosku o dotację w ramach ww. programu do skorzystania z możliwości uzyskania bezpłatnej porady doradcy. Serdecznie zapraszamy do udziału!
Zdobądź dofinansowanie na wymianę pieców węglowych.

 


BURMISTRZ MIASTA
                                                                                                          BRZEZINY

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej