Ogłoszenia i komunikaty

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej termomodernizacji 3 budynków użyteczności publicznej Miasta Brzeziny w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach

calendar 10-02-2017

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 euro dla Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej  termomodernizacji 3 budynków użyteczności publicznej Miasta Brzeziny w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach.


Więcej infromacji wraz z niezbędnymi załącznikami: http://bip.brzeziny.pl/brz/obwieszczenia-i-oglosz/ogloszenia/9018,Zapytanie-cenowe-dla-zamowienia-publicznego-o-wartosci-nieprzekraczajacej-rownow.html

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej